Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

International Wool Textile Organisation

Id-nummer i registret: 73410316407-50
Registreringsdag: 2011-08-10 12:59:00

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-28 08:20:00
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-07-15 08:08:18


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: International Wool Textile Organisation
Förkortning: IWTO
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.iwto.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Peter Ackroyd
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Elisabeth van Delden
Befattning: Secretary General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue de l'industrie  4
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 25054010
Fax: (+32) 25034785
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: IWTO is a non-profit, private sector organisation representing the interests of wool industry stakeholders at an international level.

As such, its membership covers the woolgrowers, traders, primary processors, spinners and weavers of wool and allied fibres in its member-countries, as well as all kind of organisations related to wool products and the wool business in general. It provides for them a forum for discussion of problems of joint concern and acts as their spokesman with all those bodies and authorities towards whom a common approach is deemed necessary.

The International Wool Textile Organisation (IWTO) is the only international and genuinely independent non-profit organisation that is the custodian of world wool trade and industry regulations since 1927. Our mission is to confirm wool as the world’s sustainable and accessible premium fibre for use in applications from high end fashion through to healthy and safe interiors.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Definition of wool as waste/by-product
Textile labeling
Life Cycle Analysis
Standards
Energy saving
Building
Sustainability
Eco Flower
Made in
Animal Welfare
Animal Health

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
FAIB
Sustainable Apparel Coalition

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

IWTO is a non-profit organisation financed through membership fee and project income also financed by IWTO members.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.