Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

International Wool Textile Organisation

Id-nummer i registret: 73410316407-50
Registreringsdag: 2011-08-10 12:59:00

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-19 09:37:16
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-19 09:37:16


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: International Wool Textile Organisation
Förkortning: IWTO
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.iwto.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Peter Ackroyd
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Elisabeth van Delden
Befattning: Secretary General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue de l'industrie  4
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 25054010
Fax: (+32) 25034785
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The International Wool Textile Organisation (IWTO) has been the recognized global authority for standards in the wool textile industry since 1930.
With a membership drawn from 22 countries encompassing the wool pipeline “from sheep to shop”, IWTO represents the interests of the world’s wool textile trade at the international level.
By facilitating industry strategy and ensuring standards in manufacturing and sustainability, IWTO fosters connection between members through mutual support of opportunities for wool.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Definition of wool as waste/by-product
Textile labeling
Life Cycle Analysis
Standards
Energy saving
Building
Sustainability
Eco Flower
Made in
Animal Welfare
Animal Health
REACH
Textiles
Textile Industry
Fire Safety
Human health

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transporter 
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
FAIB
Sustainable Apparel Coalition
Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership (LEAP by FAO)
OIE

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

IWTO is a non-profit organisation financed through membership fee and project income also financed by IWTO members.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.