Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

International Wool Textile Organisation

Αριθμός μητρώου: 73410316407-50
ημερομηνία της εγγραφής: 10/08/2011 12:59:00

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2015 11:10:38
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2015 11:10:38
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

International Wool Textile Organisation

IWTO

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue de l'industrie, 4
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 25054010

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Peter Ackroyd

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Elisabeth van Delden

Secretary General

    Στόχοι και αποστολή

The International Wool Textile Organisation (IWTO) has been the recognized global authority for standards in the wool textile industry since 1930.
With a membership drawn from 22 countries encompassing the wool pipeline “from sheep to shop”, IWTO represents the interests of the world’s wool textile trade at the international level.
By facilitating industry strategy and ensuring standards in manufacturing and sustainability, IWTO fosters connection between members through mutual support of opportunities for wool.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

REACH, BREF for Textiles, T-Shirt Pilot Study, Eco Flower, EU Flagship on Responsible Supply Chain for Garment Sector, Animal Welfare, Textile Labeling, T-TIP


 

Όχι

Όχι

Textile Labeling, EU Flagship on Responsible Supply Chain for Garment Sector, Environmental Product Footprint for T-shirts, BREF for Textiles IED Article 13,

Όχι

Όχι

Definition of wool as waste/by-product
Textile labeling
Life Cycle Assessment
Standards
Energy saving
Building
Sustainability
Eco Flower
Made in
Animal Welfare
Animal Health
REACH
Textiles
Textile Industry
Fire Safety
Human health

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

http://www.iwto.org/about-iwto/members/country/

http://www.iwto.org/about-iwto/members/associations/

FAIB
Sustainable Apparel Coalition
Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership (LEAP by FAO)
OIE

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € και < 24.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

IWTO is a non-profit organisation financed through membership fee and project income also financed by IWTO members.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.