Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Jesuit European Social Centre

Tunnusnumber registris: 73391376305-20
Registreerimise kuupäev: 26/07/2011 17:22:24

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 13/02/2015 12:50:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 13/02/2015 12:50:29
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 13/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Jesuit European Social Centre

JESC

AISBL

    Jagu registris

V - Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

    Kontaktandmed

rue du Cornet, 51
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 2 737 97 20

    Juriidiliselt vastutav isik

John Dardis

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Jose Ignacio Garcia

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

JESC seeks to promote the construction of Europe, and specifically of the European Union, grounded on social justice, peace and freedom. We support the Jesuits of Europe and their collaborators in this mission; and we shall continue to reflect on European values and responsibilities, promoting Europe’s solidarity internally and with the wider world.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Sustainable Development and corporate social responsibility:
Ecology, energy;
Social cohesion:
Social Market Economy;
International financial and economic crisis and EU's role in response:
Active, participatory citizenship
Migration


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1   75%: 1   50%: 1  

3

2,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Emmanuelle Devust 18/11/2014 14/11/2015
Martin Maier 18/11/2014 14/11/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Humanitaarabi
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Siseasjade
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus


The Jesuits in Europe, http://www.jesuits-europe.org/

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € ja < 49 999 €

223 663 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

223 663 €

223 663 €

90% of our finance comes from the Jesuits and 10%% from other organisations of the Catholic Church.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.