Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Jesuit European Social Centre

Tunnusnumber registris: 73391376305-20
Registreerimise kuupäev: 26.07.11 17:22:24

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.06.14 14:27:39
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.06.14 14:27:39


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Jesuit European Social Centre
Akronüüm: JESC
Õiguslik vorm: ASBL
Veebisait: http://www.jesc.eu

Jaod

Jagu: V - Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid
Täpsemalt: Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: John Dardis
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Francis Turner
Ametikoht: Secretary for European Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 51 rue du Cornet 
1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 737 97 20
Faks: (+32) 2 737 97 29
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: JESC seeks to promote the construction of Europe, and specifically of the European Union, grounded on social justice, peace and freedom. We support the Jesuits of Europe and their collaborators in this mission; and we shall continue to reflect on European values and responsibilities, promoting Europe’s solidarity internally and with the wider world.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave: This number refers to the policy-related staff of the Brussels office.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Sustainable Development and corporate social responsibility:
Ecology, energy;
Social cohesion:
Social Market Economy;
International financial and economic crisis and EU's role in response:
Active, participatory citizenship
Migration

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Humanitaarabi
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Siseasjade
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 7
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BELGIA

Lisateave: The 2011 Entry in the Transparency Register concerns 'OCIPE'. We have recently restructured the office, with a slight change of function, though retaining the earlier aims and ethos. The main change is that we have separated institutionally from our partners in France, Hungary and Poland, while still collaborating with them.

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Belgian Network on Natural Resources:
European Coalition for Corporate Justice:
Réseau européen pour l'Afrique central (EURAC)
International networks of the Catholic religious order, the Jesuits:

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 223 663
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 223 663
- annetused: 223 663
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

90% of our finance comes from the Jesuits and 10%% from other organisations of the Catholic Church.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.