Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Finanssialan Keskusliitto - Federation of Finnish Financial Services

Идентификационен номер в Регистъра: 7328496842-09
Дата на регистрация: 20/12/2008 09:58:34

Информацията за този субект е била последно изменена на: 28/04/2015 14:55:37
Последната годишна актуализация е извършена на: 10/02/2015 09:21:06
Следваща актуализация най-късно до: 10/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Finanssialan Keskusliitto - Federation of Finnish Financial Services

FK - FFI

Non-profit organisation

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Bulevardi, 28
00120 Helsinki
ФИНЛАНДИЯ

(+358) 20 793 4200

    Правно отговорно лице

Piia-Noora Kauppi

Managing Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Mari Pekonen-Ranta

Head of EU Public Affairs

    Цели и задачи

Professional organisation which represents banks, insurers, finance houses, securities dealers, fund management companies and financial employers operating in Finland.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Financial services regulation including banking, insurance, securities, investment funds sectors.


 

Не

Не

Не

Не

Не

The Federation represents the trade and labour market interests of its members (through national and EU level legislation).

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 4   25%: 15

19

5,8

The Federation's headquarters are located in Helsinki, and employ a total of 60 financial experts.The Federation has about 400 members who employ a total of 40.000 people.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

Elinkeinoelämän Keskusliitto, Helsingin seudun
kauppakamari - Helsingforsregionens
handelskammare ry, Insurance Europe, European Banking Federation, Tekry, EFDI
(European Forum for Deposit Insurers), EFAMA,
LeaseEurope, Eurofinas, EPC (European Payment
Council), European Banking Association,
European Central Bank, ECB, SWIFT , Society for
Worldwide Interbank Financial
Telecommunications, EBTN, European Banking &
Financial Services Training Association, Nordic einvoicing
Steering committee
Pan Nordic Card Association (Nordea)
International Organization for Standardization,
ISO
ISO 20022 Nordic
ISO 20022 RMG, Registration Management Group
(OP)
UN/CEFACT, United Nations Centre for Trade
Facilitation and Electronic Business
Kansainvälinen verkkolaskutyöryhmä TBG5,
EFRAG, OECD:n vakuutus- ja lisäeläkekomitea,
IAIS (International Association of Insurance
Supervisors),Chief Financial Officer
Forum (CFO Forum), IAA
(International Actuarial Association) ja Actuarial Association of Europe.

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € и < 399 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

The declaration of estimated costs of the activities includes annual membership fees to relevant European industry associations (fees dedicated to lobbying) to which the Federation of Finnish Financial Services is a member.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.