Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Finanssialan Keskusliitto - Federation of Finnish Financial Services

Идентификационен номер в Регистъра: 7328496842-09
Дата на регистрация: 08-12-20 9:58:34

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-12-16 9:52:21
Последната годишна актуализация е извършена на 14-12-16 9:52:21


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Finanssialan Keskusliitto - Federation of Finnish Financial Services
Инициали: FK - FFI
Правен статут: Non-profit organisation
Уебсайт: http://www.fkl.fi

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Piia-Noora Kauppi
Длъжност: Managing Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Mari Pekonen-Ranta
Длъжност: Senior Legal Advisor

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Bulevardi  28
00120 Helsinki
ФИНЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+358) 20 793 4200
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Professional organisation which represents banks, insurers, finance houses, securities dealers, fund management companies and financial employers operating in Finland.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 60
Допълнителна информация: The Federation's headquarters are located in Helsinki, and employ a total of 60 financial experts.The Federation has about 400 members who employ a total of 40.000 people.

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


The Federation represents the trade and labour market interests of its members (through national and EU level legislation).

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Elinkeinoelämän Keskusliitto, Helsingin seudun
kauppakamari - Helsingforsregionens
handelskammare ry, Insurance Europe, European Banking Federation, Tekry, EFDI
(European Forum for Deposit Insurers),EFAMA,
LeaseEurope, Eurofinas, EPC (European Payment
Council), European Banking Association,
European Central Bank, ECB, SWIFT , Society for
Worldwide Interbank Financial
Telecommunications, EBTN, European Banking &
Financial Services Training Association, Nordic einvoicing
Steering committee
Pan Nordic Card Association (Nordea)
International Organization for Standardization,
ISO
ISO 20022 Nordic
ISO 20022 RMG, Registration Management Group
(OP)
UN/CEFACT, United Nations Centre for Trade
Facilitation and Electronic Business
Kansainvälinen verkkolaskutyöryhmä TBG5,
EFRAG, OECD:n vakuutus- ja lisäeläkekomitea,
IAIS (International Association of Insurance
Supervisors),Chief Financial Officer
Forum (CFO Forum, perustettu 2002), IAA
(International Actuarial Association) ja Actuarial Association of Europe.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2014 - 12/2014
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Operation is funded by member fees.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.