Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

AETMD - Association européenne des transformateurs de maïs doux

Inschrijvingsnummer in het register 73269014902-01
Inschrijvingsdatum: 6-1-11 10:58:29

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 10-12-13 15:58:11
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 10-12-13 15:58:11


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: AETMD - Association européenne des transformateurs de maïs doux
Acroniem: AETMD
Rechtsvorm: Association loi 1901
Website:

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Marion BESNARD
Functie: Secrétaire générale

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Marion BESNARD
Functie: Secrétaire générale

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor rue d'Alésia  44
75682 Paris cedex 14
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 153914459
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Aline RUTSAERT
AETMD Bureau de Bruxelles
+32 2 740 29 68

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The object of the Association is to represent, defend and promote the common interests of community sweet corn processing industries (canned and frozen).
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


x

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Handel
 • Interne markt
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Veiligheid van de voedselvoorziening

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.