Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

The Foundation for Social Entrepreneurs (UnLtd)

Tunnistenumero rekisterissä: 73213026678-96
Rekisteröintipäivä: 14.9.2011 17:08:17

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 2.9.2013 11:16:58
Edellinen vuotuinen päivitys: 2.9.2013 11:04:00


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: The Foundation for Social Entrepreneurs (UnLtd)
Lyhenne: UnLtd
Organisaation oikeudellinen muoto: Charity and company limited by guarantee
Internet-osoite: http://www.unltd.org.uk

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Raymond Tran
Tehtävä organisaatiossa: Company Secretary and Director of Finance and HR

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Katharine Danton
Tehtävä organisaatiossa: Director of Research and Policy

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Whitecross Street  123
EC1Y 8JJ London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 2075661000
Faksinumero: (+44) 2075661101
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: UnLtd is the foundation for social entrepreneurs. Our mission is to reach out and unleash the energies of people who can transform the world in which they live: people who we call social entrepreneurs. We work for a world where people act to make it better.

UnLtd builds leadership for social improvement. We look for the passionate, talented, resourceful people who are determined to solve social or environmental problems. We back large numbers of people to start new social ventures, as their first steps into social entrepreneurship. UnLtd is prepared to take risks and recognises that not all will succeed; but many will develop community level ventures, and some will go on to take their social ventures to scale. Others may learn from the experience and come back more strongly as social leaders in the future. We will assist them to succeed.

Our approach is to offer seed funds, development support and networking opportunities in a tiered set of awards, from first steps to going to scale. We are focused on people more than their enterprises, and on the early stages of their journeys. Our core funds come from the £100m endowment of the Millennium Awards Trust, on top of which we bring in additional resources in cash and in kind to expand our impact.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 79
Lisätietoja UnLtd has 79 full time equivalent employees based in the United Kingdom; the majority of these staff work directly with individual social entrepreneurs to support them in developing social ventures with UnLtd funding. UnLtd's research and policy team of eight people work towards UnLtd's strategic objective to help develop the ecosystem of support for social entrepreneurs in the UK and beyond, through action research, dissemination and policy work.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Communication and meetings with European Commission officials related to policy and practice on social entrepreneurship, primarily in the context of the Social Business Initiative. Attendance at workshops and conferences.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Talous- ja raha-asiat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 79
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2012 - 03/2013
Kokonaisbudjetti: 12 309 639
josta julkista rahoitusta: 2 967 575
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 39 708
- kansallisista rahoituslähteistä: 2 927 867
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 9 342 064
- lahjoitukset ja avustukset: 9 103
- jäsenmaksut:
Grants : 5 430 801
Investment income : 3 883 587
Trading income : 18 573
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.