Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Tunnistenumero rekisterissä: 73137983202-52
Rekisteröintipäivä: 10.2.2010 19:07:10

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 3.2.2014 12:03:35
Edellinen vuotuinen päivitys: 3.2.2014 12:03:35


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.
Lyhenne: GVA
Organisaation oikeudellinen muoto: eingetragener Verein
Internet-osoite: http://www.gva.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Hartmut Röhl
Tehtävä organisaatiossa: Präsident

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Marita Kloster
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführerin

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Gothaer Straße  17
Postilokero: 10 12 56
40832 Ratingen
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 2102770770
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Oberstes Ziel des GVA ist der Erhalt des freien Kfz-Teile- und Servicemarkts als Reparaturalternative für den Verbraucher sowie die Wahrung der Chancengleichheit gegenüber der Automobilindustrie im Ersatzteile-Handel. Der Zugang zu diesen Märkten muss für alle Marktteilnehmer möglich sein, damit der Verbraucher die Wahlfreiheit hat, in welcher Werkstatt er sein Fahrzeug warten und reparieren lassen will.
Zentrale Aufgabe des Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. ist es, die gemeinsamen Interessen des freien Kfz-Teilehandels in der Bundesrepublik zu schützen und zu fördern sowie die berufsständischen Belange der Branche gegenüber Behörden und Parlamenten sowie gegenüber anderen Branchen und deren Verbänden zu vertreten.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 12
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


ITS

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Ilmastotoimet
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.