Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Science Europe

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 73131808686-11
Data Reġistrazzjoni: 30/04/2012 09:51:16

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 03/04/2014 09:16:22
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 03/04/2014 09:16:22


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Science Europe
Akronimu: SE
Statut legali: AISBL
Websajt: http://www.scienceeurope.org/

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Amanda Crowfoot
Kariga: Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Amanda Crowfoot
Kariga: Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 14 Rue de la Science 
Brussels 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 22260300
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: http://www.scienceeurope.org

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Association has as non-profit purpose to:

Promote the collective interests of the research funding and research performing organisations of Europe. It supports its member organisations in their efforts to foster European research. It will strengthen the European research area through its direct engagement with key partners. In doing so, it will be informed by direct representation of scientific communities in its reflections on policies, priorities and strategies.
To this end, and provided that it is not contrary to the rules applicable to its members, the Association will conduct the following activities for the benefit of its members and, when appropriate, third parties, in accordance with all rules applicable in respect to the competition law:

• Support the work of its member organisations and promote co-operation between them at both the policy and activity level.
• Establish the scientific community as a third voice in the European research area, together with national governments and the European Commission.
• Act, with the interests and expert views of researchers as a guide, to maximize the input of the member organisations in the development of the European research area in conjunction with the European Commission.
• Survey the state of science in Europe, identify areas to be supported and gaps in current provision, consider the need for large and small infrastructure projects and encourage member organisations to act on the results of such surveys.
• Work with other European organisations to ensure that a broad based forum is established to inform discussions on the European research area and related policy matters.
• Provide a platform for dialogue with national ministers of research where appropriate to promote the collective interests of members.
• Co-operate with non-European research organisations.
• Deliver a coherent plan of action to ensure that publicly funded research and innovation in Europe has the maximum impact, contributing to the development of the economy and providing solutions to deliver societal benefit.

The Association may carry out all operations and conduct all activities, both in Belgium and abroad, which directly or indirectly increase or promote its purpose and its objectives.

The Association can accomplish all the acts related directly or indirectly to its purpose and in particular co-operate with and express its interest for any other association or organization within its areas of interest.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 20
Informazzjoni Kumplimentari: The Office currently comprises 16 staff.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Vincent Reillon 27/09/2014 25/09/2015
Matteo Razzanelli 07/08/2014 05/08/2015
Amanda Crowfoot 08/11/2013 06/11/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Science and Research Policy.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Riċerka u teknoloġija

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 51
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • ID-DANIMARKA
 • IL-BELĠJU
 • IL-BULGARIJA
 • IL-FINLANDJA
 • IL-ĠERMANJA
 • IL-KROAZJA
 • IL-LATVJA
 • IL-LITWANJA
 • IL-LUSSEMBURGU
 • IL-POLONJA
 • IL-PORTUGALL
 • IR-RENJU UNIT
 • IR-REPUBBLIKA ĊEKA
 • IS-SLOVAKKJA
 • IS-SLOVENJA
 • L-AWSTRIJA
 • L-ESTONJA
 • L-IRLANDA
 • L-ITALJA
 • L-IŻVEZJA
 • L-OLANDA
 • L-UNGERIJA
 • SPANJA

 • IN-NORVEĠJA
 • L-IŻLANDA
 • L-IŻVIZZERA
Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
ERA-Partnership, which includes: European Commission, LERU, EUA, EARTO, CESAER and NordForsk.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 1,400,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 1,400,000
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 1,400,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.