Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Science Europe

Identifikavimo numeris Registre: 73131808686-11
Registracijos data: 12.4.30 09.51.16

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.3 09.16.22
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.3 09.16.22


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Science Europe
Akronimas: SE
Teisinis statusas: AISBL
Svetainė: http://www.scienceeurope.org/

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Amanda Crowfoot
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Amanda Crowfoot
Pareigos: Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue de la Science  14
1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 22260300
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: http://www.scienceeurope.org

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Association has as non-profit purpose to:

Promote the collective interests of the research funding and research performing organisations of Europe. It supports its member organisations in their efforts to foster European research. It will strengthen the European research area through its direct engagement with key partners. In doing so, it will be informed by direct representation of scientific communities in its reflections on policies, priorities and strategies.
To this end, and provided that it is not contrary to the rules applicable to its members, the Association will conduct the following activities for the benefit of its members and, when appropriate, third parties, in accordance with all rules applicable in respect to the competition law:

• Support the work of its member organisations and promote co-operation between them at both the policy and activity level.
• Establish the scientific community as a third voice in the European research area, together with national governments and the European Commission.
• Act, with the interests and expert views of researchers as a guide, to maximize the input of the member organisations in the development of the European research area in conjunction with the European Commission.
• Survey the state of science in Europe, identify areas to be supported and gaps in current provision, consider the need for large and small infrastructure projects and encourage member organisations to act on the results of such surveys.
• Work with other European organisations to ensure that a broad based forum is established to inform discussions on the European research area and related policy matters.
• Provide a platform for dialogue with national ministers of research where appropriate to promote the collective interests of members.
• Co-operate with non-European research organisations.
• Deliver a coherent plan of action to ensure that publicly funded research and innovation in Europe has the maximum impact, contributing to the development of the economy and providing solutions to deliver societal benefit.

The Association may carry out all operations and conduct all activities, both in Belgium and abroad, which directly or indirectly increase or promote its purpose and its objectives.

The Association can accomplish all the acts related directly or indirectly to its purpose and in particular co-operate with and express its interest for any other association or organization within its areas of interest.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 20
Papildoma informacija: The Office currently comprises 16 staff.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Amanda Crowfoot 13.11.8 14.11.6
Bonnie Wolff-Boenisch 13.10.18 14.10.16
Matteo Razzanelli 14.8.7 15.8.5

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Science and Research Policy.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 51
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • ISLANDIJA
 • NORVEGIJA
 • ŠVEICARIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
ERA-Partnership, which includes: European Commission, LERU, EUA, EARTO, CESAER and NordForsk.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 1 400 000
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 1 400 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 1 400 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.