Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Science Europe

Tunnusnumber registris: 73131808686-11
Registreerimise kuupäev: 30.04.12 9:51:16

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 3.04.14 9:16:22
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 3.04.14 9:16:22


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Science Europe
Akronüüm: SE
Õiguslik vorm: AISBL
Veebisait: http://www.scienceeurope.org/

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Amanda Crowfoot
Ametikoht: Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Amanda Crowfoot
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 14 Rue de la Science 
1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 22260300
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: http://www.scienceeurope.org

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Association has as non-profit purpose to:

Promote the collective interests of the research funding and research performing organisations of Europe. It supports its member organisations in their efforts to foster European research. It will strengthen the European research area through its direct engagement with key partners. In doing so, it will be informed by direct representation of scientific communities in its reflections on policies, priorities and strategies.
To this end, and provided that it is not contrary to the rules applicable to its members, the Association will conduct the following activities for the benefit of its members and, when appropriate, third parties, in accordance with all rules applicable in respect to the competition law:

• Support the work of its member organisations and promote co-operation between them at both the policy and activity level.
• Establish the scientific community as a third voice in the European research area, together with national governments and the European Commission.
• Act, with the interests and expert views of researchers as a guide, to maximize the input of the member organisations in the development of the European research area in conjunction with the European Commission.
• Survey the state of science in Europe, identify areas to be supported and gaps in current provision, consider the need for large and small infrastructure projects and encourage member organisations to act on the results of such surveys.
• Work with other European organisations to ensure that a broad based forum is established to inform discussions on the European research area and related policy matters.
• Provide a platform for dialogue with national ministers of research where appropriate to promote the collective interests of members.
• Co-operate with non-European research organisations.
• Deliver a coherent plan of action to ensure that publicly funded research and innovation in Europe has the maximum impact, contributing to the development of the economy and providing solutions to deliver societal benefit.

The Association may carry out all operations and conduct all activities, both in Belgium and abroad, which directly or indirectly increase or promote its purpose and its objectives.

The Association can accomplish all the acts related directly or indirectly to its purpose and in particular co-operate with and express its interest for any other association or organization within its areas of interest.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 20
Lisateave: The Office currently comprises 16 staff.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Vincent Reillon 20.09.13 18.09.14
Bonnie Wolff-Boenisch 18.10.13 16.10.14
Maud Evrard 18.09.13 13.09.14
Amanda Crowfoot 8.11.13 6.11.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Science and Research Policy.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 51
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • HORVAATIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • LÄTI
 • LEEDU
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI

 • ISLAND
 • NORRA
 • ŠVEITS
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ERA-Partnership, which includes: European Commission, LERU, EUA, EARTO, CESAER and NordForsk.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 1 400 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 1 400 000
- annetused:
- liikmemaksud: 1 400 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.