Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení




Profil zapsaného subjektu

Science Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 73131808686-11
Datum registrace: 30.4.12 9:51:16

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 3.4.14 9:16:22
Datum poslední roční aktualizace je 3.4.14 9:16:22


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Science Europe
Zkratka: SE
Právní forma AISBL
Internetové stránky: http://www.scienceeurope.org/

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Amanda Crowfoot
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Amanda Crowfoot
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue de la Science  14
1040 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 22260300
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: http://www.scienceeurope.org

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Association has as non-profit purpose to:

Promote the collective interests of the research funding and research performing organisations of Europe. It supports its member organisations in their efforts to foster European research. It will strengthen the European research area through its direct engagement with key partners. In doing so, it will be informed by direct representation of scientific communities in its reflections on policies, priorities and strategies.
To this end, and provided that it is not contrary to the rules applicable to its members, the Association will conduct the following activities for the benefit of its members and, when appropriate, third parties, in accordance with all rules applicable in respect to the competition law:

• Support the work of its member organisations and promote co-operation between them at both the policy and activity level.
• Establish the scientific community as a third voice in the European research area, together with national governments and the European Commission.
• Act, with the interests and expert views of researchers as a guide, to maximize the input of the member organisations in the development of the European research area in conjunction with the European Commission.
• Survey the state of science in Europe, identify areas to be supported and gaps in current provision, consider the need for large and small infrastructure projects and encourage member organisations to act on the results of such surveys.
• Work with other European organisations to ensure that a broad based forum is established to inform discussions on the European research area and related policy matters.
• Provide a platform for dialogue with national ministers of research where appropriate to promote the collective interests of members.
• Co-operate with non-European research organisations.
• Deliver a coherent plan of action to ensure that publicly funded research and innovation in Europe has the maximum impact, contributing to the development of the economy and providing solutions to deliver societal benefit.

The Association may carry out all operations and conduct all activities, both in Belgium and abroad, which directly or indirectly increase or promote its purpose and its objectives.

The Association can accomplish all the acts related directly or indirectly to its purpose and in particular co-operate with and express its interest for any other association or organization within its areas of interest.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 20
Doplňující informace: The Office currently comprises 16 staff.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Vincent Reillon 20.9.13 18.9.14
Bonnie Wolff-Boenisch 18.10.13 16.10.14
Maud Evrard 18.9.13 13.9.14
Amanda Crowfoot 8.11.13 6.11.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Science and Research Policy.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Výzkum a technologie

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 51
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • ISLAND
 • NORSKO
 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.




ERA-Partnership, which includes: European Commission, LERU, EUA, EARTO, CESAER and NordForsk.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 1 400 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 1 400 000
- dary:
- členské příspěvky: 1 400 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.