Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Science Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 73131808686-11
Datum registrace: 30/04/2012 09:51:16

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 24/04/2015 11:47:34
Datum poslední roční aktualizace je: 24/04/2015 11:47:34
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 24/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Science Europe

SE

AISBL

    Oddíl Registrace

IV - Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Rue de la Science, 14
1040 Brussels
BELGIE

(+32) 22260300

    Osoba s právní odpovědností

paní  Amanda Crowfoot

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Amanda Crowfoot

Director

    Cíle a úkoly

The Association has as non-profit purpose to:

Promote the collective interests of the research funding and research performing organisations of Europe. It supports its member organisations in their efforts to foster European research. It will strengthen the European research area through its direct engagement with key partners. In doing so, it will be informed by direct representation of scientific communities in its reflections on policies, priorities and strategies.
To this end, and provided that it is not contrary to the rules applicable to its members, the Association will conduct the following activities for the benefit of its members and, when appropriate, third parties, in accordance with all rules applicable in respect to the competition law:

• Support the work of its member organisations and promote co-operation between them at both the policy and activity level.
• Establish the scientific community as a third voice in the European research area, together with national governments and the European Commission.
• Act, with the interests and expert views of researchers as a guide, to maximize the input of the member organisations in the development of the European research area in conjunction with the European Commission.
• Survey the state of science in Europe, identify areas to be supported and gaps in current provision, consider the need for large and small infrastructure projects and encourage member organisations to act on the results of such surveys.
• Work with other European organisations to ensure that a broad based forum is established to inform discussions on the European research area and related policy matters.
• Provide a platform for dialogue with national ministers of research where appropriate to promote the collective interests of members.
• Co-operate with non-European research organisations.
• Deliver a coherent plan of action to ensure that publicly funded research and innovation in Europe has the maximum impact, contributing to the development of the economy and providing solutions to deliver societal benefit.

The Association may carry out all operations and conduct all activities, both in Belgium and abroad, which directly or indirectly increase or promote its purpose and its objectives.

The Association can accomplish all the acts related directly or indirectly to its purpose and in particular co-operate with and express its interest for any other association or organization within its areas of interest.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

European Research Area
Innovation Union
Horizon2020


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Science and Research Policy.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 16  

16

8

The Office currently comprises 16 staff.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Sébastien HUBER 07/11/2014 05/11/2015
Vincent REILLON 27/09/2014 25/09/2015
Bonnie WOLFF-BOENISCH 10/12/2014 08/12/2015
Amanda CROWFOOT 07/11/2014 05/11/2015

    Oblasti zájmu

 • Informační společnost
 • Výzkum a technologie

    Členství a příslušnost

50

http://www.scienceeurope.org/about-us/member-organisations

 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO
 • ISLAND
 • NORSKO
 • ŠVÝCARSKO

ERA-Partnership, which includes: European Commission, LERU, EUA, EARTO, CESAER and NordForsk.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 400 000 €

 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

1 400 000 €

1 400 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.