Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

Numer identyfikacyjny w rejestrze 73120749151-56
Data rejestracji: 12-07-13 13:37:57

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-01 14:08:18
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-01 14:08:18


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries
Nazwa skrócona: SPT
Status prawny: Trade Association
Strona internetowa: http://www.spt.dk

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Hanna Loeyche
Pełniona funkcja: Managing Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Hanna Loeyche
Pełniona funkcja: Managing Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Boersen Slotsholmsgade 1
1216 Copenhagen K
DANIA
Numer telefonu: (+45) 45202010
Numer faksu: (+45) 45202015
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The objective of the Association is to promote the interests of the industry towards the Government, the Danish parliament, the authorities and the public in general. To meet its objectives, the Association is focusing on a number of industrial, as well as environmental and health-related issues. Highly prioritised is also the establishment and continued development of contacts to relevant national and international institutions and organisations.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


kemikalielovgivning

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • konsumenci
  • środowisko
  • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Cosmetics Europe
AISE
The Danish Chamber of Commerce

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.