Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Korea Automobile Manufacturers Association

Id-nummer i registret: 72944376512-60
Registreringsdag: 2011-08-31 06:39:33

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-08 03:55:57
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-08 03:55:57


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Korea Automobile Manufacturers Association
Förkortning: KAMA
Associationsform (rättslig ställning): Economic Interest Group
Webbplats: http://www.kama.or.kr

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Shin Suk Kang
Befattning: General Manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Min Chul Ji
Befattning: Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Seocho-3dong, Seocho-gu,  1461-15
137-720 Seoul
SYDKOREA
Telefon: (+82) 236601853
Fax: (+82) 236601900
Andra adressuppgifter: 1461-15, Seocho-3dong, Seocho-gu, Seoul 137-720, Korea

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: KAMA is comprised of 5 manufacturers of passenger cars, trucks and busses in Korea.
- Hyndai Motor Company
- Kia Motors Corporation
- GM Korea Company
- Renault Samsung Motors
- Ssangyong Motor Company
KAMA works to support the sound development of member companies and contribute to social and economic welfare.
KAMA monitors, studies and analysis EU policy developments affecting the automobile industry. It informs its members of these developments and their potential impact on the industry. Where appropriate, it provide information and makes representation to the EU institutions on behalf of its members.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Monitoring automobile related EU policy

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Transporter 
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
KAMA is a member of OICA(Organization for Automobile Manufacturers).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.