Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Korea Automobile Manufacturers Association

Identifikačné číslo v Registri: 72944376512-60
Dátum registrácie: 31.8.2011 6:39:33

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.8.2013 3:55:57
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.8.2013 3:55:57


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Korea Automobile Manufacturers Association
Skratka: KAMA
Právna forma: Economic Interest Group
Internetová stránka: http://www.kama.or.kr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Shin Suk Kang
Funkcia: General Manager

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Min Chul Ji
Funkcia: Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Seocho-3dong, Seocho-gu,  1461-15
137-720 Seoul
JUŽNÁ KÓREA
Telefónne číslo: (+82) 236601853
Fax: (+82) 236601900
Ďalšie kontaktné údaje: 1461-15, Seocho-3dong, Seocho-gu, Seoul 137-720, Korea

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: KAMA is comprised of 5 manufacturers of passenger cars, trucks and busses in Korea.
- Hyndai Motor Company
- Kia Motors Corporation
- GM Korea Company
- Renault Samsung Motors
- Ssangyong Motor Company
KAMA works to support the sound development of member companies and contribute to social and economic welfare.
KAMA monitors, studies and analysis EU policy developments affecting the automobile industry. It informs its members of these developments and their potential impact on the industry. Where appropriate, it provide information and makes representation to the EU institutions on behalf of its members.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Monitoring automobile related EU policy

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
KAMA is a member of OICA(Organization for Automobile Manufacturers).

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.