Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Korea Automobile Manufacturers Association

Tunnusnumber registris: 72944376512-60
Registreerimise kuupäev: 31.08.11 6:39:33

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 8.08.13 3:55:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 8.08.13 3:55:57


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Korea Automobile Manufacturers Association
Akronüüm: KAMA
Õiguslik vorm: Economic Interest Group
Veebisait: http://www.kama.or.kr

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Shin Suk Kang
Ametikoht: General Manager

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Min Chul Ji
Ametikoht: Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1461-15 Seocho-3dong, Seocho-gu, 
137-720 Seoul
KOREA VABARIIK
Telefoninumber: (+82) 236601853
Faks: (+82) 236601900
Muud kontaktandmed: 1461-15, Seocho-3dong, Seocho-gu, Seoul 137-720, Korea

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: KAMA is comprised of 5 manufacturers of passenger cars, trucks and busses in Korea.
- Hyndai Motor Company
- Kia Motors Corporation
- GM Korea Company
- Renault Samsung Motors
- Ssangyong Motor Company
KAMA works to support the sound development of member companies and contribute to social and economic welfare.
KAMA monitors, studies and analysis EU policy developments affecting the automobile industry. It informs its members of these developments and their potential impact on the industry. Where appropriate, it provide information and makes representation to the EU institutions on behalf of its members.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Monitoring automobile related EU policy

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
KAMA is a member of OICA(Organization for Automobile Manufacturers).

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 12/2011
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.