Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Korea Automobile Manufacturers Association

Αριθμός μητρώου: 72944376512-60
ημερομηνία της εγγραφής: 31/8/2011 6:39:33 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 8/8/2013 3:55:57 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 8/8/2013 3:55:57 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Korea Automobile Manufacturers Association
Ακρωνύμιο: KAMA
Νομικό καθεστώς: Economic Interest Group
Δικτυακός τόπος: http://www.kama.or.kr

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Shin Suk Kang
Θέση: General Manager

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Min Chul Ji
Θέση: Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1461-15 Seocho-3dong, Seocho-gu, 
137-720 Seoul
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+82) 236601853
Αριθμός φαξ: (+82) 236601900
Άλλα στοιχεία: 1461-15, Seocho-3dong, Seocho-gu, Seoul 137-720, Korea

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: KAMA is comprised of 5 manufacturers of passenger cars, trucks and busses in Korea.
- Hyndai Motor Company
- Kia Motors Corporation
- GM Korea Company
- Renault Samsung Motors
- Ssangyong Motor Company
KAMA works to support the sound development of member companies and contribute to social and economic welfare.
KAMA monitors, studies and analysis EU policy developments affecting the automobile industry. It informs its members of these developments and their potential impact on the industry. Where appropriate, it provide information and makes representation to the EU institutions on behalf of its members.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Monitoring automobile related EU policy

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
KAMA is a member of OICA(Organization for Automobile Manufacturers).

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2011 - 12/2011
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.