Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Korea Automobile Manufacturers Association

Identifikationsnummer i registret: 72944376512-60
Registreringsdato: 31-08-11 06:39:33

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 08-08-13 03:55:57
Seneste årlige opdatering 08-08-13 03:55:57


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Korea Automobile Manufacturers Association
Forkortelse: KAMA
Retlig form: Economic Interest Group
Websted: http://www.kama.or.kr

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Shin Suk Kang
Stilling: General Manager

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Min Chul Ji
Stilling: Manager

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Seocho-3dong, Seocho-gu,  1461-15
137-720 Seoul
KOREA, REPUBLIKKEN
Telefonnr.: (+82) 236601853
Faxnummer: (+82) 236601900
Andre kontaktoplysninger: 1461-15, Seocho-3dong, Seocho-gu, Seoul 137-720, Korea

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: KAMA is comprised of 5 manufacturers of passenger cars, trucks and busses in Korea.
- Hyndai Motor Company
- Kia Motors Corporation
- GM Korea Company
- Renault Samsung Motors
- Ssangyong Motor Company
KAMA works to support the sound development of member companies and contribute to social and economic welfare.
KAMA monitors, studies and analysis EU policy developments affecting the automobile industry. It informs its members of these developments and their potential impact on the industry. Where appropriate, it provide information and makes representation to the EU institutions on behalf of its members.
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 5
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Monitoring automobile related EU policy

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Handel
 • Informationssamfundet
 • Klima
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Skat
 • Told
 • Transport

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
KAMA is a member of OICA(Organization for Automobile Manufacturers).

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2011 - 12/2011
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.