Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Orpheus Public Affairs SCS

Inschrijvingsnummer in het register 72914078821-78
Inschrijvingsdatum: 22-5-12 17:24:45

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 28-4-14 23:52:29
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 28-4-14 23:52:29


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Orpheus Public Affairs SCS
Acroniem:
Rechtsvorm: Société en Commandite Simple
Website: http://www.orpheuspublicaffairs.eu

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Professionele adviesbureaus

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Catherine Feore
Functie: Managing Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Catherine Feore
Functie: Managing Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor rue de l'Association  63
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 025144325
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Orpheus Public Affairs brings together a small and highly experienced team of policy analysts, strategic communication and association management specialists. The team has many years of working both inside and around the European institutions, we bring an in-depth understanding of the decision-making process and the actors involved
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Research and Development, raw materials, environment, consumer safety, chemicals, regional policy

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Humanitaire hulp
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Sport
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Orpheus Public Affairs scs, through Catherine Feore is a member of the Society of European Affairs Professionals

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2014 - 04/2014
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
< 50000  €

Cliënten waarmee een omzet van minder dan 50000 € wordt gerealiseerd
 • Not applicable

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

These are the initial years of operation of the organisation and we are building gradually from a small client base

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.