Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Orpheus Public Affairs SCS

Identifikační číslo v rejstříku: 72914078821-78
Datum registrace: 22.5.12 17:24:45

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 28.4.14 23:52:29
Datum poslední roční aktualizace je 28.4.14 23:52:29


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Orpheus Public Affairs SCS
Zkratka:
Právní forma Société en Commandite Simple
Internetové stránky: http://www.orpheuspublicaffairs.eu

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: slečna  Catherine Feore
Funkce: Managing Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Catherine Feore
Funkce: Managing Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: rue de l'Association  63
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 025144325
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Orpheus Public Affairs brings together a small and highly experienced team of policy analysts, strategic communication and association management specialists. The team has many years of working both inside and around the European institutions, we bring an in-depth understanding of the decision-making process and the actors involved
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Research and Development, raw materials, environment, consumer safety, chemicals, regional policy

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Orpheus Public Affairs scs, through Catherine Feore is a member of the Society of European Affairs Professionals

Finanční údaje

Rok: 01/2014 - 04/2014
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
< 50000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • Not applicable

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

These are the initial years of operation of the organisation and we are building gradually from a small client base

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.