Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 72699997886-57
Data rejestracji: 30/01/2012 14:55:04

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 14/01/2015 17:57:28
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14/01/2015 17:57:28

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

ASD

Aisbl

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

    Dane kontaktowe

Rue Montoyer, 10
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 2 7758110

(+32) 2 7758112

Eurospace - The Space Group in ASD - has its main office in Paris at 15-17, Avenue Ségur, 75007, France.
Phone number 0033 1 44420070
e-mail letterbox@eurospace.org
Eurospace Brussels office is located in ASD premises.

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Jan Pie

Secretary General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Gloria Martini

Head of European Affairs

    Cele i zakres obowiązków

ASD represents the aeronautics, space, defence and security industries of Europe in all matters of common interest with the objective of promoting and supporting the competitive development of these sectors. ASD pursues joint industry actions which have to be dealt with on a European level or which concern issues of an agreed transnational nature, through generating common industry positions.
ASD’s overall mission is to enhance the competitive development of the Aeronautics, Space, Defence and Security Industry in Europe in partnership with European institutions and Member associations. To this end, ASD:
• Represents the European industry to promote its interests and ensure a high priority for issues affecting this sector in European public policy. The association also provides early warning on policy issues, assess policy impact, initiates and shapes policy as well as developing common positions;
• Offers a single point of contact between industry and relevant stakeholders in the European institutions;
• Facilitates the development of SMEs and the Equipment sector within a competitive supply chain;
• Coordinates at the European level services and activities such as R&T, cooperative European initiatives affecting the environment, standardisation, training/retraining, quality, airworthiness; human resources and skills as well as addressing policies social impact, it promotes trade in coordination with National Associations and sponsors workshops/conferences;
• Promotes international cooperation, takes the lead in dialogue with International Associations and Organisations and represents the European Aerospace and Defence industry in discussions with the industry of other countries and regions where a European common denominator exists.

europejskim

    Działalność

- Monitoring of the EU legislation
- Contribution to public consustations
- Conferences and hearing organisations
- Annual events
- Information of stakeholders about the fields of activity of ASD, in particular, Aeronautics, Space, Security and Defence.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

11

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Vincent De Vroey 18/12/2014 08/12/2015
Gloria Martini 28/01/2015 26/01/2016
Jan Göran Pie 28/01/2015 26/01/2016
Isabelle Maelcamp d'Opstaele 28/01/2015 26/01/2016
Yoann, Raphaël Viaouet 28/01/2015 26/01/2016
David Kyle Martin 28/01/2015 26/01/2016
Burkard Schmitt 10/12/2014 08/12/2015

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

ASD id member of ICCAIA (International Coordinating Council of Aerospace Industries Association)

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

150 000  €–200 000  €

0 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.