Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

Numer identyfikacyjny w rejestrze 72699997886-57
Data rejestracji: 12-01-30 14:55:04

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-24 13:59:08
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-10 11:25:53


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: AeroSpace and Defence Industries Association of Europe
Nazwa skrócona: ASD
Status prawny: Aisbl
Strona internetowa: http://asd-europe.org

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Jan Pie
Pełniona funkcja: Secretary General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Gloria Martini
Pełniona funkcja: Head of European Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue Montoyer  10
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 2 7758110
Numer faksu: (+32) 2 7758112
Inne dane kontaktowe: Eurospace - The Space Group in ASD - has its main office in Paris at 15-17, Avenue Ségur, 75007, France.
Phone number 0033 1 44420070
e-mail letterbox@eurospace.org
Eurospace Brussels office is located in ASD premises.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: ASD represents the aeronautics, space, defence and security industries of Europe in all matters of common interest with the objective of promoting and supporting the competitive development of these sectors. ASD pursues joint industry actions which have to be dealt with on a European level or which concern issues of an agreed transnational nature, through generating common industry positions.
ASD’s overall mission is to enhance the competitive development of the Aeronautics, Space, Defence and Security Industry in Europe in partnership with European institutions and Member associations. To this end, ASD:
• Represents the European industry to promote its interests and ensure a high priority for issues affecting this sector in European public policy. The association also provides early warning on policy issues, assess policy impact, initiates and shapes policy as well as developing common positions;
• Offers a single point of contact between industry and relevant stakeholders in the European institutions;
• Facilitates the development of SMEs and the Equipment sector within a competitive supply chain;
• Coordinates at the European level services and activities such as R&T, cooperative European initiatives affecting the environment, standardisation, training/retraining, quality, airworthiness; human resources and skills as well as addressing policies social impact, it promotes trade in coordination with National Associations and sponsors workshops/conferences;
• Promotes international cooperation, takes the lead in dialogue with International Associations and Organisations and represents the European Aerospace and Defence industry in discussions with the industry of other countries and regions where a European common denominator exists.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 11
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Gloria Martini 14-01-22 15-01-20
Jan Göran Pie 14-01-22 15-01-20
Lucas Stéphane Thierry Buthion 14-02-19 14-12-17

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


- Monitoring of the EU legislation
- Contribution to public consustations
- Conferences and hearing organisations
- Annual events
- Information of stakeholders about the fields of activity of ASD, in particular, Aeronautics, Space, Security and Defence.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
ASD id member of ICCAIA (International Coordinating Council of Aerospace Industries Association)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 150000  €–200000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.