Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

Tunnusnumber registris: 72699997886-57
Registreerimise kuupäev: 30.01.12 14:55:04

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 24.02.14 13:59:08
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10.01.14 11:25:53


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: AeroSpace and Defence Industries Association of Europe
Akronüüm: ASD
Õiguslik vorm: Aisbl
Veebisait: http://asd-europe.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jan Pie
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gloria Martini
Ametikoht: Head of European Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 10 Rue Montoyer 
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 7758110
Faks: (+32) 2 7758112
Muud kontaktandmed: Eurospace - The Space Group in ASD - has its main office in Paris at 15-17, Avenue Ségur, 75007, France.
Phone number 0033 1 44420070
e-mail letterbox@eurospace.org
Eurospace Brussels office is located in ASD premises.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: ASD represents the aeronautics, space, defence and security industries of Europe in all matters of common interest with the objective of promoting and supporting the competitive development of these sectors. ASD pursues joint industry actions which have to be dealt with on a European level or which concern issues of an agreed transnational nature, through generating common industry positions.
ASD’s overall mission is to enhance the competitive development of the Aeronautics, Space, Defence and Security Industry in Europe in partnership with European institutions and Member associations. To this end, ASD:
• Represents the European industry to promote its interests and ensure a high priority for issues affecting this sector in European public policy. The association also provides early warning on policy issues, assess policy impact, initiates and shapes policy as well as developing common positions;
• Offers a single point of contact between industry and relevant stakeholders in the European institutions;
• Facilitates the development of SMEs and the Equipment sector within a competitive supply chain;
• Coordinates at the European level services and activities such as R&T, cooperative European initiatives affecting the environment, standardisation, training/retraining, quality, airworthiness; human resources and skills as well as addressing policies social impact, it promotes trade in coordination with National Associations and sponsors workshops/conferences;
• Promotes international cooperation, takes the lead in dialogue with International Associations and Organisations and represents the European Aerospace and Defence industry in discussions with the industry of other countries and regions where a European common denominator exists.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 11
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Jan Göran Pie 22.01.14 20.01.15
Burkard Schmitt 10.12.14 8.12.15
Vincent De Vroey 18.12.14 8.12.15
Gloria Martini 22.01.14 20.01.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- Monitoring of the EU legislation
- Contribution to public consustations
- Conferences and hearing organisations
- Annual events
- Information of stakeholders about the fields of activity of ASD, in particular, Aeronautics, Space, Security and Defence.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ASD id member of ICCAIA (International Coordinating Council of Aerospace Industries Association)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 150000  € ja < 200000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.