Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

APT ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TELEVISIVI

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 72507327109-39
Data Reġistrazzjoni: 10/11/2011 09:37:44

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 14/10/2013 09:54:35
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 14/10/2013 09:54:35


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: APT ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TELEVISIVI
Akronimu: APT
Statut legali: ASSOCIATION
Websajt: http://www.apt.it

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  FABIANO FABIANI
Kariga: President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  MARIO MAURI
Kariga: Treasurer

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 3 VIA GIUNIO BAZZONI 
ROMA 00195
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+3906) 3700265
Numru tal-faks: (+3906) 3723077
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Television Producers Association was formed in 1994 with the intent of representing the position of its members toward public and private institutions and broadcasters, encouraging industrial development, and protecting interests during the adoption of national and EU regulations.

42 independent production companies of various sizes currently belong to the APT, and realize 80% of the sector’s total turnover; they are primarily engaged in the production of television series, but also light entertainment, animated cartoons, and documentaries.

The extensive participation of Italian independent producers configures APT as the category’s most representative association, giving it full title to act on behalf of its members in the stipulation of economic, confederative, and union agreements.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Cinema Communication
Europa Creativa
Vitorino
Green Paper
State Aid
EU-USA free Trade

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
  • Kultura

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 12/2011 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 1,500,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 300,000 €
Għotjiet: 200,000 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.