Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Barclays PLC

Id-nummer i registret: 72390466359-39
Registreringsdag: 2011-08-03 16:37:25

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-25 12:23:27
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-25 12:23:27


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Barclays PLC
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Incorporated entity
Webbplats: http://www.barclays.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Cyrus Ardalan
Befattning: Vice Chairman and Head of UK EU Government Relations and Public Policy

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Cian Rice
Befattning: European Public Affairs Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Churchill Place  1
E145HP London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 2071161000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Barclays is an international financial services provider engaged in personal banking, credit cards, corporate and investment banking, and wealth and investment management with an extensive international presence in Europe, the Americas, Africa and Asia.

Barclays’ purpose is to help people achieve their ambitions – in the right way. With over 300 years of history and expertise in banking, Barclays operates in over 50 countries and employs approximately 140,000 people. Barclays moves, lends, invests and protects money for customers and clients worldwide.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Barclays aims to contribute to the debate between all stakeholders on the development of public policy on issues that directly affect the bank and on wider issues affecting economic prosperity where it has expertise to contribute. Areas of direct effect include banking and prudential (such as BRRD, Banking Union, EU Structural Reform), markets (such as Shadow Banking and Benchmarks), retail payments (such as PSDII and MIF), and investment funds (such as MMFs).

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Barclays is a member of the following associations and networks engaged in EU policy: Association for Financial Markets in Europe (AFME), Centre for European Policy Studies (CEPS), European Parliamentary Financial Services Forum, International Swaps and Derivatives Association (ISDA), International Capital Markets Association (ICMA), British Bankers’ Association (BBA), American Chamber of Commerce (Amcham), British Chamber of Commerce, Confederation of British industry (CBI).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 400000  € och < 450000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Further information is available in Barclays' annual report, available for download at: http://www.barclays.com/barclays-investor-relations/results-and-reports/annual-reports.html

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.