Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Office of Belarusian Political Emigration in the European Union

Identifikačné číslo v Registri: 72298516307-64
Dátum registrácie: 26/07/2011 17:50:13

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 17/07/2014 22:50:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/07/2014 22:50:11

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Office of Belarusian Political Emigration in the European Union

OBPE

non-govermental organisation

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Julius Vuylstekelaan, 18
P. O. BOX: 15c
2050 Antwerpen
BELGICKO

(+32) 483575965

(+) 

Office of Belarusian Political Emigration in the European Union is an organisation which consists of political emigres and organisations of belarusian political refugees from Republic of Belarus in the european countries.

Main goal of the organisation is the democratic changes in Belarus, end of dictatorial regime there.

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Aksimovitch Serguei

International Secretary

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Serguei Aksimovitch

International Secretary

    Ciele a poslanie

Goals of Office of Belarusian Political Emigration are to develop, promote and strenthen democracy and democratic institutions in the Republic of Belarus, to monitor human rights violations in Belarus, to consoliate democratic activists and organisations in Europe and abroad with the aim to bring about democratic changes in Belarus.

Last but not least Office of Belarusian Political Emigration in the European Union wants to inform and lobby the european institutions on belarusian problem as to bring about democratic changes in this state.

  • európskej
  • celoštátnej

    Činnosti

Activities in the European Parliament of the Office of Belarusian Political Emigration in the European Union in 2012-2013. In chronological order:
03/02/2012 Meeting in Brussels with MEP Marek Migalski with regard to situation in Belarus
16/02/2012 Meeting in Strasbourg with MEP Michael Gahler with regard to policy measures towards Belarus
29/02/2012 Meeting in Brussels with MEP Justas PALECKIS with regard to opening up a dialogue with the Belarusian authorities
29/04/2012 Participation in the European Russian Youth Forum in Brussels
11/10/2012 Participation in the Belarusian Round Table in Brussels.
08/11/2012 Meeting in Brussels with Julian Crampes on political prisoners and policies of European Union towards Belarus
06/12/2012 Meeting in Brussels with MEP and vice-speaker of the European Parliament Filip Kaczmarek, the head of the EP Delegation for relations with Belarus MEP Marek Migalski, MEP Werner Schulz, experts and human rights activists.
09/04/2013 Participation in the EPP Conference. Dialogue on Modernisation with Belarusian Society. Brussels
13/05/2013 Participation in the European Russian Youth Forum in Brussels.
18/05/2013 Participation in the meeting of the Committee on Culture and Education of the European Parliament in Brussels.
2014 Various meetings

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Regionálna politika
  • Rozširovanie
  • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
  • Transeurópske siete
  • Vonkajšie vzťahy

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

50

European Young Belarus (Belgium)(20),
Young Belarus (Belarus)(200),
Belarusian Centre(25)

  • BELGICKO

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

1 465 €

1 150 €

0 €

 €

 €

1 150 €

315 €

 €

315 €

We have not yet received any grant or donation from european or any other sources.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.