Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Office of Belarusian Political Emigration in the European Union

Identifikačné číslo v Registri: 72298516307-64
Dátum registrácie: 26.7.2011 17:50:13

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 17.7.2014 22:50:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17.7.2014 22:50:11


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Office of Belarusian Political Emigration in the European Union
Skratka: OBPE
Právna forma: non-govermental organisation
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Aksimovitch Serguei
Funkcia: International Secretary

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Serguei Aksimovitch
Funkcia: International Secretary

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Julius Vuylstekelaan  18
P. O. BOX: 15c
2050 Antwerpen
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 483575965
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Office of Belarusian Political Emigration in the European Union is an organisation which consists of political emigres and organisations of belarusian political refugees from Republic of Belarus in the european countries.

Main goal of the organisation is the democratic changes in Belarus, end of dictatorial regime there.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Goals of Office of Belarusian Political Emigration are to develop, promote and strenthen democracy and democratic institutions in the Republic of Belarus, to monitor human rights violations in Belarus, to consoliate democratic activists and organisations in Europe and abroad with the aim to bring about democratic changes in Belarus.

Last but not least Office of Belarusian Political Emigration in the European Union wants to inform and lobby the european institutions on belarusian problem as to bring about democratic changes in this state.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Activities in the European Parliament of the Office of Belarusian Political Emigration in the European Union in 2012-2013. In chronological order:
03/02/2012 Meeting in Brussels with MEP Marek Migalski with regard to situation in Belarus
16/02/2012 Meeting in Strasbourg with MEP Michael Gahler with regard to policy measures towards Belarus
29/02/2012 Meeting in Brussels with MEP Justas PALECKIS with regard to opening up a dialogue with the Belarusian authorities
29/04/2012 Participation in the European Russian Youth Forum in Brussels
11/10/2012 Participation in the Belarusian Round Table in Brussels.
08/11/2012 Meeting in Brussels with Julian Crampes on political prisoners and policies of European Union towards Belarus
06/12/2012 Meeting in Brussels with MEP and vice-speaker of the European Parliament Filip Kaczmarek, the head of the EP Delegation for relations with Belarus MEP Marek Migalski, MEP Werner Schulz, experts and human rights activists.
09/04/2013 Participation in the EPP Conference. Dialogue on Modernisation with Belarusian Society. Brussels
13/05/2013 Participation in the European Russian Youth Forum in Brussels.
18/05/2013 Participation in the meeting of the Committee on Culture and Education of the European Parliament in Brussels.
2014 Various meetings

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Transeurópske siete
 • Vonkajšie vzťahy

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 50
Počet členských organizácií: 3
Členské organizácie (Počet členov) :
 • European Young Belarus (Belgium) (20 Členovia)
 • Young Belarus (Belarus) (200 Členovia)
 • Belarusian Centre (25 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 1 465
z toho financovanie z verejných zdrojov: 1 150
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 1 150
z iných zdrojov: 315
- dary:
- členské: 315
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

We have not yet received any grant or donation from european or any other sources.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.