Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.

Numărul de identificare din Registru: 72172447190-25
Data înscrierii: 18.11.2011 11:04:26

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 05.12.2013 13:12:51
Data ultimei actualizări anuale: 05.11.2013 09:36:57


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.
Acronim: BIOKON
Statut juridic: non-profit association (e.V.)
Site internet: http://www.biokon.de

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Rainer Dr. Erb
Funcţie: Executive Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Rainer Dr. Erb
Funcţie: Executive Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Ackerstraße  76
13355 Berlin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 30 46 06 84 84
Număr de fax: (+49) 30 46 06 84 74
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The Biomimetics Competence Network (BIOKON) was founded in 2001. BIOKON connects experts from academia, industry and research institutes with a focus on research and development in biomimetics. It is the aim of the network to integrate biomimetics in research and development, education, economy, policy and society, and to connect the participating stakeholders. According to this, interdisciplinary working groups were initiated. The professional works in these groups enable BIOKON to achieve its tasks.
Essential task areas of BIOKON:
•Main contact for information and project partners in biomimetics
•Supervising and conducting research and development projects
•Organization of events, fairs, and exhibitions
•Organization and conducting carrying out continued learning and on-the-job-trainings
•Competent counseling of industry and establishment of cooperation
•Public Information about recent advance and product development in biomimetics
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


none

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Reţele transeuropene
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 100
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • DANEMARCA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • ITALIA
 • LUXEMBURG
 • REGATUL UNIT
 • ROMÂNIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS

 • ELVEȚIA
 • JAPONIA
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 596.205
din care finanţare publică: 566.863
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 566.863
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 29.342
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 16.720
interest income : 76
contracts : 12.546
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.