Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.

Inschrijvingsnummer in het register 72172447190-25
Inschrijvingsdatum: 18-11-11 11:04:26

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 5-12-13 13:12:51
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 5-11-13 9:36:57


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.
Acroniem: BIOKON
Rechtsvorm: non-profit association (e.V.)
Website: http://www.biokon.de

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Rainer Dr. Erb
Functie: Executive Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Rainer Dr. Erb
Functie: Executive Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Ackerstraße  76
13355 Berlin
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 30 46 06 84 84
Faxnummer: (+49) 30 46 06 84 74
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The Biomimetics Competence Network (BIOKON) was founded in 2001. BIOKON connects experts from academia, industry and research institutes with a focus on research and development in biomimetics. It is the aim of the network to integrate biomimetics in research and development, education, economy, policy and society, and to connect the participating stakeholders. According to this, interdisciplinary working groups were initiated. The professional works in these groups enable BIOKON to achieve its tasks.
Essential task areas of BIOKON:
•Main contact for information and project partners in biomimetics
•Supervising and conducting research and development projects
•Organization of events, fairs, and exhibitions
•Organization and conducting carrying out continued learning and on-the-job-trainings
•Competent counseling of industry and establishment of cooperation
•Public Information about recent advance and product development in biomimetics
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


none

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Jeugd
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 100
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • BULGARIJE
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • ITALIË
 • LUXEMBURG
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • ROEMENIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

 • JAPAN
 • ZWITSERLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 596.205
waarvan gefinancierd door de overheid: 566.863
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 566.863
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 29.342
- giften:
- contributies van de leden: 16.720
interest income : 76
contracts : 12.546
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.