Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 72172447190-25
Reģistrācijas datums: 11.18.11 11:04:26

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.5.12 13:12:51
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.5.11 09:36:57


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.
Akronīms: BIOKON
Juridiskais statuss: non-profit association (e.V.)
Tīmekļa vietne: http://www.biokon.de

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Rainer Dr. Erb
Amats Executive Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Rainer Dr. Erb
Amats Executive Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Ackerstraße  76
Berlin 13355
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 30 46 06 84 84
Faksa numurs: (+49) 30 46 06 84 74
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The Biomimetics Competence Network (BIOKON) was founded in 2001. BIOKON connects experts from academia, industry and research institutes with a focus on research and development in biomimetics. It is the aim of the network to integrate biomimetics in research and development, education, economy, policy and society, and to connect the participating stakeholders. According to this, interdisciplinary working groups were initiated. The professional works in these groups enable BIOKON to achieve its tasks.
Essential task areas of BIOKON:
•Main contact for information and project partners in biomimetics
•Supervising and conducting research and development projects
•Organization of events, fairs, and exhibitions
•Organization and conducting carrying out continued learning and on-the-job-trainings
•Competent counseling of industry and establishment of cooperation
•Public Information about recent advance and product development in biomimetics
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


none

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Uzņēmumi
 • Vide

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 100
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • BEĻĢIJA
 • BULGĀRIJA
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • ITĀLIJA
 • LUKSEMBURGA
 • NĪDERLANDE
 • RUMĀNIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA

 • JAPĀNA
 • ŠVEICE
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 596 205
tostarp publiskais finansējums: 566 863
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 566 863
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 29 342
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 16 720
interest income : 76
contracts : 12 546
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.