Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.

Tunnistenumero rekisterissä: 72172447190-25
Rekisteröintipäivä: 18.11.2011 11:04:26

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.10.2014 11:16:07
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.10.2014 11:16:07


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.
Lyhenne: BIOKON
Organisaation oikeudellinen muoto: non-profit association (e.V.)
Internet-osoite: http://www.biokon.de

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Rainer Dr. Erb
Tehtävä organisaatiossa: Executive Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Rainer Dr. Erb
Tehtävä organisaatiossa: Executive Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Ackerstraße  76
13355 Berlin
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 30 46 06 84 84
Faksinumero: (+49) 30 46 06 84 74
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Biomimetics Competence Network (BIOKON) was founded in 2001. BIOKON connects experts from academia, industry and research institutes with a focus on research and development in biomimetics. It is the aim of the network to integrate biomimetics in research and development, education, economy, policy and society, and to connect the participating stakeholders. According to this, interdisciplinary working groups were initiated. The professional works in these groups enable BIOKON to achieve its tasks.
Essential task areas of BIOKON:
•Main contact for information and project partners in biomimetics
•Supervising and conducting research and development projects
•Organization of events, fairs, and exhibitions
•Organization and conducting carrying out continued learning and on-the-job-trainings
•Competent counseling of industry and establishment of cooperation
•Public Information about recent advance and product development in biomimetics
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


none

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Koulutus
 • Nuoret
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 100
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • LUXEMBURG
 • RANSKA
 • ROMANIA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • TANSKA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • JAPANI
 • SVEITSI
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 232 772
josta julkista rahoitusta: 176 893
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 176 893
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 55 879
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 20 562
interest income : 17
contracts : 35 300
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.