Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 72172447190-25
Дата на регистрация: 18/11/2011 11:04:26

Информацията за този субект е била последно изменена на: 30/03/2015 18:04:47
Последната годишна актуализация е извършена на: 30/03/2015 18:04:47
Следваща актуализация най-късно до: 30/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.

BIOKON

non-profit association (e.V.)

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Ackerstraße, 76
13355 Berlin
ГЕРМАНИЯ

(+49) 30 46 06 84 84

    Правно отговорно лице

Господин  Rainer Dr. Erb

Executive Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Rainer Dr. Erb

Executive Director

    Цели и задачи

The Biomimetics Competence Network (BIOKON) was founded in 2001. BIOKON connects experts from academia, industry and research institutes with a focus on research and development in biomimetics. It is the aim of the network to integrate biomimetics in research and development, education, economy, policy and society, and to connect the participating stakeholders. According to this, interdisciplinary working groups were initiated. The professional works in these groups enable BIOKON to achieve its tasks.
Essential task areas of BIOKON:
•Main contact for information and project partners in biomimetics
•Supervising and conducting research and development projects
•Organization of events, fairs, and exhibitions
•Organization and conducting carrying out continued learning and on-the-job-trainings
•Competent counseling of industry and establishment of cooperation
•Public Information about recent advance and product development in biomimetics

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Horizon 2020


 

Не

Не

Не

Не

Не

none

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи

    Членство

100

 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • РУМЪНИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ШВЕЦИЯ
 • ШВЕЙЦАРИЯ
 • ЯПОНИЯ

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

232 772 €

176 893 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

176 893 €

55 879 €

20 562 €

17 €

35 300 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.