Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 72172447190-25
Дата на регистрация: 11-11-18 11:04:26

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-12-5 13:12:51
Последната годишна актуализация е извършена на 13-11-5 9:36:57


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Gemeinnützige Forschungsgemeinschaft Bionik-Kompetenznetz e.V.
Инициали: BIOKON
Правен статут: non-profit association (e.V.)
Уебсайт: http://www.biokon.de

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Rainer Dr. Erb
Длъжност: Executive Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Rainer Dr. Erb
Длъжност: Executive Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Ackerstraße  76
13355 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 30 46 06 84 84
Факс: (+49) 30 46 06 84 74
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The Biomimetics Competence Network (BIOKON) was founded in 2001. BIOKON connects experts from academia, industry and research institutes with a focus on research and development in biomimetics. It is the aim of the network to integrate biomimetics in research and development, education, economy, policy and society, and to connect the participating stakeholders. According to this, interdisciplinary working groups were initiated. The professional works in these groups enable BIOKON to achieve its tasks.
Essential task areas of BIOKON:
•Main contact for information and project partners in biomimetics
•Supervising and conducting research and development projects
•Organization of events, fairs, and exhibitions
•Organization and conducting carrying out continued learning and on-the-job-trainings
•Competent counseling of industry and establishment of cooperation
•Public Information about recent advance and product development in biomimetics
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


none

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 100
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • РУМЪНИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ШВЕЦИЯ

 • ШВЕЙЦАРИЯ
 • ЯПОНИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 596 205
от който публични средства: 566 863
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 566 863
- от регионални източници:
други източници: 29 342
- дарения:
- членски вноски: 16 720
interest income : 76
contracts : 12 546
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.