Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Association for Competitive Technology

Αριθμός μητρώου: 72029513877-54
ημερομηνία της εγγραφής: 16/7/2010 4:50:15 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 19/6/2013 2:51:48 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 19/6/2013 2:51:48 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Association for Competitive Technology
Ακρωνύμιο: ACT
Νομικό καθεστώς: AISBL
Δικτυακός τόπος: http://www.ACTonline.eu

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jonathan Zuck
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jonathan Zuck
Θέση: President

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 23 Avenue Marnix 
B-1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 02 289 0948
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: ACT is an international grassroots advocacy and education organization representing more nearly 5000 small and mid-size information technology firms from around the world. ACT is the only organization focused on the needs of small business innovators from around the world. We advocate for an environment that inspires and rewards innovation. We also provide resources like the Innovators Network to help our members leverage their intellectual assets to raise capital, create jobs, and continue innovating.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


ACT's activites are concentrated in three primary areas:

1. Single Market
ACT works on a variety of initiatives to move the European Union closer to a single market for goods, services and labor. Our members believe that fluid movement of goods, services and labor accross national borders is essential to SMEs realizing the economies of scale necessary to compete in the global marketplace.

2.Institutional and National Procurement Policy
ACT works to ensure that procurement policies of the European institutions and individual member states are not constructed either directly or indirectly to exclude SME participation. ACT focuses on policies that might lead to institutional bias against small businesses, particular business models or intellectual property.

3. Intellectual Property Protection
IP is one of the few competitive tools that SMEs have in an industry dominated by big global players. The strong, consistent and predictable protection of intellectual property around the world is critical to the sucess of innovative SMEs in Europe. ACT has worked a great deal on the Community Patent in its various forms as well as ensuring that IP is respected in the areas of procurement, standards setting and competition policy.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
European Internet Foundation (EIF)
ICC - Chambre de Commerce Internationale
ICANN GNSO Intellectual Prop Constituency
ICANN GNSO Business Constituency
ICAC Internet Education Foundation (IEF)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 250000  € και < 300000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.