Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Association for Competitive Technology

Αριθμός μητρώου: 72029513877-54
ημερομηνία της εγγραφής: 16/07/2010 16:50:15

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 20/06/2014 15:57:21
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 20/06/2014 15:57:21

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Association for Competitive Technology

ACT

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue Marnix, 23
B-1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 02 289 0948

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Jonathan Zuck

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Jonathan Zuck

President

    Στόχοι και αποστολή

ACT is an international grassroots advocacy and education organization representing more nearly 5000 small and mid-size information technology firms from around the world. ACT is the only organization focused on the needs of small business innovators from around the world. We advocate for an environment that inspires and rewards innovation. We also provide resources like the Innovators Network to help our members leverage their intellectual assets to raise capital, create jobs, and continue innovating.

παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

ACT's activites are concentrated in three primary areas:

1. Single Market
ACT works on a variety of initiatives to move the European Union closer to a single market for goods, services and labor. Our members believe that fluid movement of goods, services and labor accross national borders is essential to SMEs realizing the economies of scale necessary to compete in the global marketplace.

2.Institutional and National Procurement Policy
ACT works to ensure that procurement policies of the European institutions and individual member states are not constructed either directly or indirectly to exclude SME participation. ACT focuses on policies that might lead to institutional bias against small businesses, particular business models or intellectual property.

3. Intellectual Property Protection
IP is one of the few competitive tools that SMEs have in an industry dominated by big global players. The strong, consistent and predictable protection of intellectual property around the world is critical to the sucess of innovative SMEs in Europe. ACT has worked a great deal on the Community Patent in its various forms as well as ensuring that IP is respected in the areas of procurement, standards setting and competition policy.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Εκπαίδευση
  • Εμπόριο
  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Εσωτερική αγορά
  • Κοινωνία της πληροφορίας
  • Φορολογία

    Μέλη

European Internet Foundation (EIF)
ICC - Chambre de Commerce Internationale
ICANN GNSO Intellectual Prop Constituency
ICANN GNSO Business Constituency
ICAC Internet Education Foundation (IEF)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2012  -  12/2012

>= 250.000  € και < 300.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.