Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Identifikační číslo v rejstříku: 7193977808-18
Datum registrace: 17/12/2008 17:14:07

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 19/05/2015 16:12:56
Datum poslední roční aktualizace je: 24/04/2015 13:57:03
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 24/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BMW Group

Aktiengesellschaft

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Petuelring, 130
80788 München
NĚMECKO

(+49) 89 382 0

BMW Group Repräsentanz Brüssel
Boulevard de Waterloo 25
1000 Brüssel
BELGIE

(+32) 27375035

    Osoba s právní odpovědností

pan  Harald Krüger

Vorsitzende des Vorstandes

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Andreas Sauer

Leiter Konzernrepräsentanz Brüssel

    Cíle a úkoly

Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt das Unternehmen 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.
Im Jahr 2014 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,118 Millionen Automobilen und 123.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 8,71 Mrd. €, der Umsatz auf 80,40 Mrd. €. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte das Unternehmen weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Emissions regulation (CO2, RDE etc.)
Fuel consumption regulation
Legislation on refrigerants
CO2 based taxes
ETS reform2015
TTIP
CETA
other free trade agreements
Regulations and technical specifications of BEV, PHEV, Hybrid, REX
Measures for market uptake and incentives e-mobility
Programs/incentives for e-infrastructure and alternative fuels infrastructure
Funding/financial support schemes for research into alternatives fuels
E-mobility pilots
Responsible sourcing initiative (Conflict Minerals)
MMF
IMD II
IORP II
Capital Market Union
Tax Transparency Package


 

Ne

Ne

E01402 - iMobility Forum
E02795 - Expert Group for policy development and implementation of CO2 from road vehicles

Ne

Ne

- Information des Unternehmens über relevante Entwicklungen in der europäischen Gesetzgebung.
- Begleitung und Unterstützung der europäischen Institutionen bei der Gestaltung des regulatorischen Umfeldes für die Automobilindustrie, insbesondere durch die Bereitstellung von Informationen und fachlicher Expertise aus dem Kompetenzbereich der BMW Group.
- Mitarbeit bei Branchen- und Industrieverbänden, Ausrichtung von Veranstaltungen sowie Repräsentanz des Unternehmens bei den am europa-politischen Prozess beteiligten Institutionen.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 4   50%: 1   25%: 3

8

5,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Lea-Maria LÖBEL 11/03/2015 09/09/2015
Andreas SAUER 07/11/2014 05/11/2015
Maurus UNSOELD 06/11/2014 04/11/2015
Abayomi OTUBUSHIN 21/03/2015 19/03/2016

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Die BMW Group ist Mitglied bei ACEA, ACEM, VDA, BritCham Brüssel, BusinessEurope Advisery & Strategy Group, FAS, vbw, ERTRAC, ERTIGO, EGVIA, ERT und EuCar.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 1 250 000 € a < 1 499 999 €

0 €

keine

687 124 €

EU-Forschungsprogramme

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Compliance-Erklärung für alle außertarifliche Führungskräfte der BMW AG