Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Digitalcourage e.V.

Αριθμός μητρώου: 71927374943-68
ημερομηνία της εγγραφής: 11/01/2011 15:19:53

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 09/02/2015 08:46:30
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/02/2015 08:46:30
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/02/2017

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Digitalcourage e.V.

Digitalcourage

eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Marktstraße, 18
33602 Bielefeld
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49)52116391639

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Rena Tangens

Vorstand

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Detlev Sieber

Organisatorischer Geschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Digitalcourage e.V. (bis 2012: FoeBuD e.V.) setzt sich seit 1987 für Bürgerrechte und Datenschutz ein. Bei Digitalcourage treffen unterschiedlichste Menschen zusammen, die Technik und Politik kritisch erkunden und menschenwürdig gestalten wollen.

Wir wehren uns dagegen, dass unsere Demokratie „verdatet und verkauft“ wird. Wir wollen keine Gesellschaft, in der Menschen nur noch als Marketingobjekte, Manövriermasse beim Abbau des Sozialstaates oder als potentielle Terroristen behandelt werden. Wir wollen eine lebendige Demokratie.

Digitalcourage klärt durch Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Veranstaltungen und charmante Aktionen auf. So richtet Digitalcourage jährlich die BigBrotherAwards („Oscars für Datenkraken“) in Deutschland aus. Mit unserem Fachwissen mischen wir uns – auch ungefragt – in politische Prozesse ein. Digitalcourage arbeitet für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Digitalcourage beschäftigt sich insbesondere mit Datenschutz, Gestaltung der digitalen Gesellschaft, Netzneutralität, Verbraucherschutz, Internet der Dinge.

Aus diesem Grund sind u.a. folgende EU-Vorhaben für uns derzeit besonders wichtig:
Begleitung der EU Datenschutz-Grundverordnung
Vorratsdatenspeicherung
PNR


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 1   50%: 2   25%: 2

5

2,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Friedemann EBELT 01/10/2015 29/09/2016
Lars FREITAG 01/10/2015 29/09/2016
Padeluun PADELUUN 01/10/2015 29/09/2016
Detlev SIEBER 01/10/2015 29/09/2016
Leena SIMON 01/10/2015 29/09/2016
Rena TANGENS 01/10/2015 29/09/2016
Lars TEBELMANN 06/10/2015 02/10/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πολιτισμός

    Μέλη

965

FifF

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 • ΕΛΒΕΤΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
 • ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

European Digital Rights (EDRi), https://edri.org/

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. (FIfF), http://fiff.de

Kommunikation und neue Medien e.V. (KunM), http://www.kunm.de/

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (AK-Vorrat), http://vorratsdatenspeicherung.de/

Arbeitskreis Zensur (AK-Zensur), http://ak-zensur.de/

Arbeitskreis Zensus (AK-Zensus), http://zensus11.de/

Software für Engagierte e.V., http://sfe-ev.org

Cultural Commons Collecting Society SCE mbH (C3S SCE), https://www.c3s.cc/

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

272.270 €

4.290 €

 €

3.841 €

Generaldirektion Kommunikation, Zuschuss Parlamentsbesuch

449 €

267.980 €

134.744 €

56.106 €

68.458 €

4.000 €

4.672 €

Nähere Informationen zu den Finanzen von Digitalcourage können unserem Transparenzbereicht entnommen werden:
https://digitalcourage.de/ueber-uns/transparenzbericht-wer-steht-hinter-digitalcourage-und-wie-verwenden-wir-die-spenden

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.