Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

University of L'Aquila

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 71914574573-51
Data Reġistrazzjoni: 20/11/2010 07:17:36

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 22/11/2013 08:32:32
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 22/11/2013 08:32:32


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: University of L'Aquila
Akronimu: UNIVAQ
Statut legali: Public University
Websajt: http://www.univaq.it

Taqsimiet

Taqsima: IV - Think tanks, istituzzjonijiet ta' riċerka u akkademiċi
u f'aktar dettall: Istituzzjonijiet akkademiċi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Paola Inverardi
Kariga: Rector

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Anna Tozzi
Kariga: Pro Rettore Delegato alle Relazioni Internazionali

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 25 Via G. Falcone 
L'Aquila 67100
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 0862 432762
Numru tal-faks: (+39) 0862 431217
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: University of L'Aquila has 9 Faculties, 18 Departments, 3 Research Excellence Centers. Among them 3 international degres already established and 3 new ones in advanced phase of organisation. It participates to many EU programmes in the field of education (LLP Eramsus, IP, Leonardo da Vinci), cooperation (8 TEMPUS,3 ERASMUS MUNDUS Action 1 and 2, INTERREG, etc.), Research (all the FP, included the 7thFP). It considers internationalisation as the core aim of its institutional tasks.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


The university has the institutional task to provide higher education and make high level research

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kultura
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Tassazzjoni
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 1,000
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • L-ITALJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
European University Association

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 11/2013
Baġit globali: 5,000,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 5,000,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 4,000,000
- minn sors infranazzjonali: 1,000,000
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.