Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

University of L'Aquila

Tunnistenumero rekisterissä: 71914574573-51
Rekisteröintipäivä: 20.11.2010 7:17:36

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.11.2013 8:32:32
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.11.2013 8:32:32


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: University of L'Aquila
Lyhenne: UNIVAQ
Organisaation oikeudellinen muoto: Public University
Internet-osoite: http://www.univaq.it

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Akateemiset laitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Paola Inverardi
Tehtävä organisaatiossa: Rector

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Anna Tozzi
Tehtävä organisaatiossa: Pro Rettore Delegato alle Relazioni Internazionali

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Via G. Falcone  25
67100 L'Aquila
ITALIA
Puhelinnumero: (+39) 0862 432762
Faksinumero: (+39) 0862 431217
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: University of L'Aquila has 9 Faculties, 18 Departments, 3 Research Excellence Centers. Among them 3 international degres already established and 3 new ones in advanced phase of organisation. It participates to many EU programmes in the field of education (LLP Eramsus, IP, Leonardo da Vinci), cooperation (8 TEMPUS,3 ERASMUS MUNDUS Action 1 and 2, INTERREG, etc.), Research (all the FP, included the 7thFP). It considers internationalisation as the core aim of its institutional tasks.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The university has the institutional task to provide higher education and make high level research

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Humanitaarinen apu
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 1 000
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ITALIA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
European University Association

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 11/2013
Kokonaisbudjetti: 5 000 000
josta julkista rahoitusta: 5 000 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 4 000 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 1 000 000
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.