Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

University of L'Aquila

Αριθμός μητρώου: 71914574573-51
ημερομηνία της εγγραφής: 20/11/2010 07:17:36

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/04/2015 18:02:50
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/04/2015 18:02:50
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

University of L'Aquila

UNIVAQ

Public University

    Τμήμα εγγραφής

IV - Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ακαδημαϊκά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Via Giovanni Di Vincenzo, 16/B
67100 L'Aquila
ΙΤΑΛΙΑ

(+39)0862 432762

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Paola Inverardi

Rector

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Anna Tozzi

Pro Rettrice Delegata alle Relazioni Internazionali

    Στόχοι και αποστολή

UNIVAQ counts presently 24.000 students, 644 teachers-researchers, 504 administrative and technical staff. As required by the Italian HE reform the Faculties were transformed in 7 Departments which, besides research, provide Bachelor, Master and PhD Programmes in the areas Sciences, Medicine, Engineering, Humanities, Psychology, Economics, Educational Sciences, Sport Sciences, Biotechnologies. Research is developed in the Departments and in 2 Excellence Centres of Research (CETEMPS, DEWS), 3 interdepartmental Research Centres worldwide known. UNIVAQ considers internationalisation as the core aim of its institutional tasks.
The internationalisation gave rise to several international double degrees at Bachelor, honour Bachelor and Master level as well as 1 Erasmus Mundus Master Degree, and the participation to 7 EMA2 and 16 TEMPUS projects. In the framework of more than 200 bilateral agreements with institutions from all over the world UNIVAQ hosts many international students from EU and Third Countries. Graduated are provided of a Diploma Supplement.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Since several years UNIVAQ has considered fundamental for its development the international cooperation. Research within internationally recognized teams was the first motivation for cooperation and mobility of teachers and talented students. Over the last 5 years the great acceleration of the processes for the constitution of EHEA and ERA and the everyday more tangible effects of globalization in the economic, political, social, cultural, and knowledge spheres, required a continuous revision of general policies of higher education at national and institutional level. The Italian government approached these topics by following EU and international policies in several steps and producing several (partial) reforms of the HE system till the last one, in course of implementation, that gives a key role to the internationalization in terms of evaluation and accreditation of institutions and degree courses. University of L’Aquila strategy and policy anticipated the reform by promoting actions allowing students and staff to cope with the challenges and compete in a globalised environment. The university international strategy concerns three main components: 1) Internationalization of education at home by: - helping students of all cycles to develop an international vision of education and capacities for living and working in a multicultural context (development of intercultural understanding through International degrees, and language competencies enhancement) - increasing attractiveness of EU and non-EU students (courses offered in English, implementation of projects within TEMPUS and EM) - increasing the number of “visiting professors” in the framework of taught modules (identification of multiple sources of funding) 2) Internationalization of education abroad by: - organizing multiple/joint curricula and international short courses and placements (LLP-IP, summer courses, stage) - optimizing the Erasmus bilateral agreements for a better structured mobility (identification of partner institutions and modules that best fit the curriculum design) - enhancing and increasing the bilateral agreements with non-EU institutions as result of the international cooperation projects successfully implemented 3) Internationalization of research by: - internationalization of 3rd cycle (increase of programs in co-tutelle) - preparation of projects within international, EU and national cooperation programmes for education and research (FP7,National research Programme, bilateral research cooperation, etc.)


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

The university has the institutional task to provide higher education and make high level research

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 0   75%: 15   50%: 10   25%: 20

45

21,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

1.000

 • ΙΤΑΛΙΑ

European University Association

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 10.000.000 €

85.308.369 €

81.303.608 €

0 €

-

3.675.200 €

EACEA - Erasmus National Agency

69.981.855 €

6.936.658 €

709.895 €

4.004.761 €

0 €

4.004.761 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.