Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

University of L'Aquila

Αριθμός μητρώου: 71914574573-51
ημερομηνία της εγγραφής: 20/11/2010 07:17:36

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/11/2014 13:17:07
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/11/2014 13:17:07

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

University of L'Aquila

UNIVAQ

Public University

    Τμήμα εγγραφής

IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ακαδημαϊκά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Via Giovanni Di Vincenzo, 16/B
67100 L'Aquila
ΙΤΑΛΙΑ

(+39) 0862 432762

(+39) 0862 431217

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Paola Inverardi

Rector

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Anna Tozzi

Pro Rettrice Delegata alle Relazioni Internazionali

    Στόχοι και αποστολή

UNIVAQ counts presently 24.000 students, 644 teachers-researchers, 504 administrative and technical staff. As required by the Italian HE reform the Faculties were transformed in 7 Departments which, besides research, provide Bachelor, Master and PhD Programmes in the areas Sciences, Medicine, Engineering, Humanities, Psychology, Economics, Educational Sciences, Sport Sciences, Biotechnologies. Research is developed in the Departments and in 2 Excellence Centres of Research (CETEMPS, DEWS), 3 interdepartmental Research Centres worldwide known. UNIVAQ considers internationalisation as the core aim of its institutional tasks.
The internationalisation gave rise to several international double degrees at Bachelor, honour Bachelor and Master level as well as 1 Erasmus Mundus Master Degree, and the participation to 7 EMA2 and 16 TEMPUS projects. In the framework of more than 200 bilateral agreements with institutions from all over the world UNIVAQ hosts many international students from EU and Third Countries. Graduated are provided of a Diploma Supplement.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

The university has the institutional task to provide higher education and make high level research

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

6

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Νεολαία
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

1.000

 • ΙΤΑΛΙΑ

European University Association

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

5.000.000 €

5.000.000 €

 €

 €

4.000.000 €

1.000.000 €

 €

 €

 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.