Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

University of L'Aquila

Identifikační číslo v rejstříku: 71914574573-51
Datum registrace: 20.11.10 7:17:36

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 22.11.13 8:32:32
Datum poslední roční aktualizace je 22.11.13 8:32:32


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: University of L'Aquila
Zkratka: UNIVAQ
Právní forma Public University
Internetové stránky: http://www.univaq.it

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: akademické instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Paola Inverardi
Funkce: Rector

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Anna Tozzi
Funkce: Pro Rettore Delegato alle Relazioni Internazionali

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Via G. Falcone  25
67100 L'Aquila
ITÁLIE
Telefon: (+39) 0862 432762
Číslo faxu: (+39) 0862 431217
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: University of L'Aquila has 9 Faculties, 18 Departments, 3 Research Excellence Centers. Among them 3 international degres already established and 3 new ones in advanced phase of organisation. It participates to many EU programmes in the field of education (LLP Eramsus, IP, Leonardo da Vinci), cooperation (8 TEMPUS,3 ERASMUS MUNDUS Action 1 and 2, INTERREG, etc.), Research (all the FP, included the 7thFP). It considers internationalisation as the core aim of its institutional tasks.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 6
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


The university has the institutional task to provide higher education and make high level research

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Energetika
 • Humanitární pomoc
 • Kultura
 • Mládež
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 1 000
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • ITÁLIE

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
European University Association

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 11/2013
Celkový rozpočet: 5 000 000
z toho veřejné financování: 5 000 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 4 000 000
- z místních či regionálních zdrojů: 1 000 000
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.