Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

RATIONAL AG

Identifikavimo numeris Registre: 71898489008-88
Registracijos data: 19/06/2012 09:13:22

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/03/2015 13:31:45
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/03/2015 13:31:45
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 24/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

RATIONAL AG

Aktiengesellschaft

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Iglinger Str., 62
86899 Landsberg am Lech
VOKIETIJA

(+49) 8191 3270

    Teisiškai atsakingas asmuo

Peter Dr. Stadelmann

Vorstandsvorsitzender

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Stefan Arnold

Leiter Konzernrechnung/Investor Relations

    Tikslai ir uždaviniai

RATIONAL ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Lösungen zur thermischen Speisenzubereitung. Das oberste Unternehmensziel ist es, den Menschen, die in den Profiküchen der Welt Speisen thermisch zubereiten, den höchstmöglichen Nutzen zu bieten

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

keine


 

Non

Non

Non

Non

Non

None

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Konkurencija
  • Prekyba
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.