Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

RATIONAL AG

Identifikační číslo v rejstříku: 71898489008-88
Datum registrace: 19/06/2012 09:13:22

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 24/03/2015 13:31:45
Datum poslední roční aktualizace je: 24/03/2015 13:31:45
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 24/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

RATIONAL AG

Aktiengesellschaft

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Iglinger Str., 62
86899 Landsberg am Lech
NĚMECKO

(+49) 8191 3270

    Osoba s právní odpovědností

pan  Peter Dr. Stadelmann

Vorstandsvorsitzender

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Stefan Arnold

Leiter Konzernrechnung/Investor Relations

    Cíle a úkoly

RATIONAL ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Lösungen zur thermischen Speisenzubereitung. Das oberste Unternehmensziel ist es, den Menschen, die in den Profiküchen der Welt Speisen thermisch zubereiten, den höchstmöglichen Nutzen zu bieten

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

keine


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

None

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářská soutěž
  • Obchod
  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.