Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 71846703030-55
Data rejestracji: 15/01/2010 09:44:11

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 05/01/2015 14:48:44
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/01/2015 14:48:44

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Joint Stock Company

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Piata Presei Libere, 3
013702 Bucharest
RUMUNIA

(+40) 214005229

(+) 

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  J.B NIKOLAI BECKERS

Chief Executive Officer

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Adrian Ionescu

Director Regulatory Affairs Division

    Cele i zakres obowiązków

Telekom Romania Communications is the incumbent fixed telecommunications provider in Romania and nowadays is ranked one of the best Romanian companies in the market. Romtelecom has evolved intelligently, with many efforts, from a former state monopoly to a private company, owned by OTE International Investment Ltd. which controls 54.01% of its shares capital and Romanian State which controls the remaining of 45.99%. Today, Telekom Romania offers reliable, innovative and easy-to-use services, from the traditional fixed telephony to high quality Internet, digital TV, to the most secure hosting data center in Romania, voice and data bundled services and a permanently supervised and improved Customer Care program.

The Corporate mission is to deliver promptly ever-growing reliable telecommunication and entertainment services and the Corporate vision is that Telekom Romania is the service company setting the standards within Romania, by exceeding the expectations of customers, employees and shareholders in the provision of high quality communication, entertainment and IT solutions.

 • europejskim
 • krajowym

    Działalność

Information Society

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

17

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.is a member of the following National and International Associations:

• AOTR - Romanian Telecommunications Operators' Association
• ANISP - National Association of the Internet Service Providers from Romania
• ETNO – European Telecommunications Network Operators’ (Incumbents) Association
• ITU – International Telecommunications Union
• CDG – CDMA Development Group
• American Chamber of Commerce

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

50 000 €

0 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.