Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Numer identyfikacyjny w rejestrze 71846703030-55
Data rejestracji: 10-01-15 09:44:11

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 15-01-05 14:48:44
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 15-01-05 14:48:44


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
Nazwa skrócona:
Status prawny: Joint Stock Company
Strona internetowa: http://www.telekom.ro

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  J.B NIKOLAI BECKERS
Pełniona funkcja: Chief Executive Officer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Adrian Ionescu
Pełniona funkcja: Director Regulatory Affairs Division

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Piata Presei Libere  3
013702 Bucharest
RUMUNIA
Numer telefonu: (+40) 214005229
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Telekom Romania Communications is the incumbent fixed telecommunications provider in Romania and nowadays is ranked one of the best Romanian companies in the market. Romtelecom has evolved intelligently, with many efforts, from a former state monopoly to a private company, owned by OTE International Investment Ltd. which controls 54.01% of its shares capital and Romanian State which controls the remaining of 45.99%. Today, Telekom Romania offers reliable, innovative and easy-to-use services, from the traditional fixed telephony to high quality Internet, digital TV, to the most secure hosting data center in Romania, voice and data bundled services and a permanently supervised and improved Customer Care program.

The Corporate mission is to deliver promptly ever-growing reliable telecommunication and entertainment services and the Corporate vision is that Telekom Romania is the service company setting the standards within Romania, by exceeding the expectations of customers, employees and shareholders in the provision of high quality communication, entertainment and IT solutions.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 17
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Information Society

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.is a member of the following National and International Associations:

• AOTR - Romanian Telecommunications Operators' Association
• ANISP - National Association of the Internet Service Providers from Romania
• ETNO – European Telecommunications Network Operators’ (Incumbents) Association
• ITU – International Telecommunications Union
• CDG – CDMA Development Group
• American Chamber of Commerce

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2014 - 12/2014
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 50 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.