Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

British Vehicle Rental and Leasing Association

Numărul de identificare din Registru: 71805038494-41
Data înscrierii: 03.04.2012 15:51:29

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 07.03.2014 11:19:41
Data ultimei actualizări anuale: 07.03.2014 08:15:13


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: British Vehicle Rental and Leasing Association
Acronim: BVRLA
Statut juridic: Limited Company
Site internet: http://www.bvrla.co.uk

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jay Parmar
Funcţie: Legal and Policy Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Jay Parmar
Funcţie: Legal and Policy Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: River Lodge, Badminton Court  _
HP7 0DD Amersham
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+44) 1494 434747
Număr de fax: (+44) 1494 434499
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Established in 1967, the British Vehicle Rental and Leasing Association is the trade body for companies engaged in the leasing and rental of cars and commercial vehicles.

Its members provide short-term self-drive rental, leasing hire and fleet management services to corporate users and consumers. The sector employs an estimated 38,000 people and supports a further 68,000 jobs across the automotive industry in the UK.

BVRLA members operate a combined fleet of around 3.3 million cars, vans and trucks, and purchase around 80% of UK-manufactured vehicles sold in this country. In total, through its direct operations, the vehicles it purchases and its activities in dealerships and the used car market, the vehicle rental and leasing industry contributes an estimated £14.3bn to the UK economy.

Through its 500 member companies and their customers, the BVRLA represents the interests of more than two million business car drivers and the millions of people who use a rental vehicle each year.

It lobbies at the heart of government in the UK and EU to ensure that regulation and legislation affecting its members is fair and doesn't stifle competition. The BVRLA also works with public sector agencies, industry associations and key business influencers on key road transport, taxation and finance-related issues.

The association regulates the industry through a regular series of quality assurance inspections and a mandatory code of conduct.

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The BVRLA works in the interests of the UK vehicle rental and leasing industry

The BVRLA campaigns on a variety of issues in the UK and Europe to protect and advance the interests of the vehicle rental and leasing industry.

The association helps its members maintain the most professional standards with the help of its code of conduct, quality assessment programme and conciliation service.

The association provides a comprehensive business and legal support service, including a range of fact sheets and guides.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 14
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Following the debate around: Vehicle testing, insurance mediation, low carbon vehicles and cross-border movement of vehicles.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Buget
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Leaseurope

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2014 - 03/2014
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.