Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

EMERGENCY LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS ONG ONLUS

Tunnusnumber registris: 71785808408-70
Registreerimise kuupäev: 23.03.12 11:14:54

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 3.03.14 15:31:22
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 3.03.14 15:31:22


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: EMERGENCY LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS ONG ONLUS
Akronüüm: EMERGENCY ONG ONLUS
Õiguslik vorm: ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA
Veebisait: http://www.emergency.it

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: CECILIA STRADA
Ametikoht: PRESIDENTE

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: ROSA MICCIO
Ametikoht: COORDINATRICE UFFICIO UMANITARIO

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 11 GEROLAMO VIDA 
20127 MILANO
ITAALIA
Telefoninumber: (+39) 02863161
Faks: (+39) 0286316336
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Emergency è un'associazione italiana indipendente e neutrale, nata per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

L'impegno umanitario di Emergency è possibile grazie al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 10
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Nessuna

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Humanitaarabi
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 101
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BELGIA
 • ITAALIA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 28 866 239
millest avalik rahastamine: 219 057
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused: 127 345
- riiklikust rahastust: 91 712
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 28 647 182
- annetused: 8 858 455
- liikmemaksud: 15 450
INIZIATIVE SPECIFICHE DI RACCOLTA FONDI : 1 552 041
ATTIVITA' COMMERCIALE : 2 446 114
5X1000 : 10 699 131
CONTRIBUTI E SUCCESSIONI IN NATURA : 1 442 235
Fonti pubbliche estere : 3 633 756
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.