Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

EMERGENCY LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS ONG ONLUS

Identifikační číslo v rejstříku: 71785808408-70
Datum registrace: 23/03/2012 11:14:54

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 21/04/2015 11:37:51
Datum poslední roční aktualizace je: 21/04/2015 11:37:51
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 21/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

EMERGENCY LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS ONG ONLUS

EMERGENCY ONG ONLUS

ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

GEROLAMO VIDA, 11
20127 MILANO
ITÁLIE

(+39) 02863161

    Osoba s právní odpovědností

paní  CECILIA STRADA

PRESIDENTE

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  ROSA MICCIO

COORDINATRICE UFFICIO UMANITARIO

    Cíle a úkoly

Emergency è un'associazione italiana indipendente e neutrale, nata per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.
Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.
L'impegno umanitario di Emergency è possibile grazie al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori.

EMERGENCY is an independent Italian organization.
EMERGENCY provides free, high quality medical and surgical treatment to the victims of war, landmines and poverty.
EMERGENCY promotes a culture of peace, solidarity and respect for human rights.
Emergency's work around the world is made possible thanks to the help of thousands of volunteers and supporters.

  • celosvětové
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Development, humanitarian aid, health, immigration


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Humanitární pomoc
  • Regionální politika
  • Rozvoj
  • Veřejné zdraví
  • Vnější vztahy
  • Zahraniční a bezpečnostní politika
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

104

  • BELGIE
  • ITÁLIE
  • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

31 225 756 €

701 635 €

 €

161 327 €

NSA and LA in Development - Actions in partner countries - EuropeAid

540 308 €

30 524 121 €

9 154 342 €

15 600 €

1 398 925 €

2 486 088 €

11 023 415 €

1 883 591 €

4 562 160 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.