Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Pictoright

Identifikačné číslo v Registri: 71661405464-53
Dátum registrácie: 10/03/2011 11:01:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 19/02/2015 11:24:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19/02/2015 11:24:03
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 19/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Pictoright

foundation

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

sarphatistraat, 606-608
1018 AV Amsterdam
HOLANDSKO

(+31) 205891840

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Vincent van den Eijnde

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Vincent van den Eijnde

Director

    Ciele a poslanie

Maintaining and improving the (copyright) position of visual artists in the Netherlands.

  • európskej
  • svetovej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Orphan Works Directive 2012/28/EU, Directive 2006/115 EG, Resale Right Directive 2001/84/EC

Consultation


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

copyright for visual artists, resale rights, rights for digitization

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Kultúra

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EVA
CISAC
OLA

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.