Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Pictoright

Identifikačné číslo v Registri: 71661405464-53
Dátum registrácie: 10.3.2011 11:01:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.2.2014 8:58:30
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.2.2014 8:58:30


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Pictoright
Skratka:
Právna forma: foundation
Internetová stránka: http://www.pictoright.nl

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Vincent van den Eijnde
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Vincent van den Eijnde
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: sarphatistraat  606-608
1018 AV Amsterdam
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+20) 5891840
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Pictoright is the Dutch copyright organization for visual artists, representing copyrights and resale rights of approx. 50.000 visual artists in the Netherlands and distributing collective rights on behalf of all visual artists. Pictoright is member of EVA, which represents 24 European collective management societies for fine arts, photography and other visual works.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Maintaining and improving the (copyright) position of visual artists in the Netherlands.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej
  • európskej
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 12
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


copyright for visual artists, resale rights, rights for digitization

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Kultúra

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EVA
CISAC
OLA

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.