Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe e.V.

Id-nummer i registret: 71649103246-10
Registreringsdag: 2010-02-19 11:08:38

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-03 11:26:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-03 11:26:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe e.V.
Förkortning: ZDK
Associationsform (rättslig ställning): Eingetragener Verein
Webbplats: http://www.kfzgewerbe.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Dr. Axel Koblitz
Befattning: Hauptgeschäftsführer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Dr. Axel Koblitz
Befattning: Hauptgeschäftsführer

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Franz-Lohe-Straße  21
53129 Bonn
TYSKLAND
Telefon: (+49) 22891270
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Der ZDK ist die berufsständische Interessenvertretung der Autohäuser und Werkstätten in Deutschland. Dem Verband gehören 14 Landesverbände und 38 Fabrikatsvereinigungen an. Mitglieder der jeweiligen Fabrikatsvereinigungen sind die Vertriebs- und/oder Servicepartner der betreffenden Marken. In den Landesverbänden sind wiederum 237 Innungen organisiert, in denen die ca. 38.500 Kfz-Unternehmen (sowohl markengebundene als auch markenungebundene Unternehmen) Mitglied sind. Die deutschen Kfz-Unternehmen beschäftigen 460.000 Mitarbeiter, darunter rund 86.000 Auszubildende.

Der ZDK vertritt die Gesamtinteressen des Kfz-Gewerbes gegenüber Bundestag, Bundesregierung und anderen zentralen Behörden, der Europäischen Union (EU) und nationalen wie auch internationalen Organisationen.

Die Verbandsarbeit umfasst u.a. die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen Kfz-Gewerbe und Industrie sowie wirtschafts-, steuer-, sozial- und verkehrspolitische Themen. Darunter fallen die Mitarbeit an der Gesetzgebung, Einsatz für Händlerschutzbestimmungen, Organisation von Ausbildung und Qualifikation im Kfz-Gewerbe.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Alle für das deutsche Kfz-Gewerbe relevanten Themen.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Der ZDK ist Mitglied im ZDH (Zentralverband Deutsches Handwerk e.V.).

International vertritt CECRA (Conseil Européen du Commerce et de la Réparation Automobiles) die Interessen des europäischen Kfz-Gewerbes, in dem ZDK Mitglied ist (siehe http://www.cecra.org).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 200 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Zu den Kosten der direkten Lobbyarbeit des ZDK bei EU-Organen werden die Reisekosten und Manntage, die aufgrund dieser Lobbyarbeit entstehen, zusammengefaßt wie auch der CECRA-Mitgliedsbeitrag.

In diesen Kosten sind nicht die durch diese Lobbyarbeit entstehenden Kosten, die im Verbandsgebäude verursacht werden (wie z.B. Verfassen von Stellungnahmen), erfaßt.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.