Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe e.V.

Tunnusnumber registris: 71649103246-10
Registreerimise kuupäev: 19.02.10 11:08:38

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 3.02.14 11:26:03
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 3.02.14 11:26:03


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe e.V.
Akronüüm: ZDK
Õiguslik vorm: Eingetragener Verein
Veebisait: http://www.kfzgewerbe.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dr. Axel Koblitz
Ametikoht: Hauptgeschäftsführer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dr. Axel Koblitz
Ametikoht: Hauptgeschäftsführer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 21 Franz-Lohe-Straße 
53129 Bonn
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 22891270
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Der ZDK ist die berufsständische Interessenvertretung der Autohäuser und Werkstätten in Deutschland. Dem Verband gehören 14 Landesverbände und 38 Fabrikatsvereinigungen an. Mitglieder der jeweiligen Fabrikatsvereinigungen sind die Vertriebs- und/oder Servicepartner der betreffenden Marken. In den Landesverbänden sind wiederum 237 Innungen organisiert, in denen die ca. 38.500 Kfz-Unternehmen (sowohl markengebundene als auch markenungebundene Unternehmen) Mitglied sind. Die deutschen Kfz-Unternehmen beschäftigen 460.000 Mitarbeiter, darunter rund 86.000 Auszubildende.

Der ZDK vertritt die Gesamtinteressen des Kfz-Gewerbes gegenüber Bundestag, Bundesregierung und anderen zentralen Behörden, der Europäischen Union (EU) und nationalen wie auch internationalen Organisationen.

Die Verbandsarbeit umfasst u.a. die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen Kfz-Gewerbe und Industrie sowie wirtschafts-, steuer-, sozial- und verkehrspolitische Themen. Darunter fallen die Mitarbeit an der Gesetzgebung, Einsatz für Händlerschutzbestimmungen, Organisation von Ausbildung und Qualifikation im Kfz-Gewerbe.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Alle für das deutsche Kfz-Gewerbe relevanten Themen.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Der ZDK ist Mitglied im ZDH (Zentralverband Deutsches Handwerk e.V.).

International vertritt CECRA (Conseil Européen du Commerce et de la Réparation Automobiles) die Interessen des europäischen Kfz-Gewerbes, in dem ZDK Mitglied ist (siehe http://www.cecra.org).

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 200 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Zu den Kosten der direkten Lobbyarbeit des ZDK bei EU-Organen werden die Reisekosten und Manntage, die aufgrund dieser Lobbyarbeit entstehen, zusammengefaßt wie auch der CECRA-Mitgliedsbeitrag.

In diesen Kosten sind nicht die durch diese Lobbyarbeit entstehenden Kosten, die im Verbandsgebäude verursacht werden (wie z.B. Verfassen von Stellungnahmen), erfaßt.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.