Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 71649103246-10
Datum registrace: 19/02/2010 11:08:38

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 03/02/2014 11:26:03
Datum poslední roční aktualizace je: 03/02/2014 11:26:03
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 03/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe e.V.

ZDK

Eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Franz-Lohe-Straße, 21
53129 Bonn
NĚMECKO

(+49) 22891270

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dr. Axel Koblitz

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Dr. Axel Koblitz

Hauptgeschäftsführer

    Cíle a úkoly

Der ZDK ist die berufsständische Interessenvertretung der Autohäuser und Werkstätten in Deutschland. Dem Verband gehören 14 Landesverbände und 38 Fabrikatsvereinigungen an. Mitglieder der jeweiligen Fabrikatsvereinigungen sind die Vertriebs- und/oder Servicepartner der betreffenden Marken. In den Landesverbänden sind wiederum 237 Innungen organisiert, in denen die ca. 38.500 Kfz-Unternehmen (sowohl markengebundene als auch markenungebundene Unternehmen) Mitglied sind. Die deutschen Kfz-Unternehmen beschäftigen 460.000 Mitarbeiter, darunter rund 86.000 Auszubildende.

Der ZDK vertritt die Gesamtinteressen des Kfz-Gewerbes gegenüber Bundestag, Bundesregierung und anderen zentralen Behörden, der Europäischen Union (EU) und nationalen wie auch internationalen Organisationen.

Die Verbandsarbeit umfasst u.a. die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen Kfz-Gewerbe und Industrie sowie wirtschafts-, steuer-, sozial- und verkehrspolitische Themen. Darunter fallen die Mitarbeit an der Gesetzgebung, Einsatz für Händlerschutzbestimmungen, Organisation von Ausbildung und Qualifikation im Kfz-Gewerbe.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Alle für das deutsche Kfz-Gewerbe relevanten Themen.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

5

0

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Der ZDK ist Mitglied im ZDH (Zentralverband Deutsches Handwerk e.V.).

International vertritt CECRA (Conseil Européen du Commerce et de la Réparation Automobiles) die Interessen des europäischen Kfz-Gewerbes, in dem ZDK Mitglied ist (siehe http://www.cecra.org).

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

200 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Zu den Kosten der direkten Lobbyarbeit des ZDK bei EU-Organen werden die Reisekosten und Manntage, die aufgrund dieser Lobbyarbeit entstehen, zusammengefaßt wie auch der CECRA-Mitgliedsbeitrag.

In diesen Kosten sind nicht die durch diese Lobbyarbeit entstehenden Kosten, die im Verbandsgebäude verursacht werden (wie z.B. Verfassen von Stellungnahmen), erfaßt.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.