Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 71649103246-10
Datum registrace: 19.2.10 11:08:38

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 3.2.14 11:26:03
Datum poslední roční aktualizace je 3.2.14 11:26:03


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe e.V.
Zkratka: ZDK
Právní forma Eingetragener Verein
Internetové stránky: http://www.kfzgewerbe.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Dr. Axel Koblitz
Funkce: Hauptgeschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Dr. Axel Koblitz
Funkce: Hauptgeschäftsführer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Franz-Lohe-Straße  21
53129 Bonn
NĚMECKO
Telefon: (+49) 22891270
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der ZDK ist die berufsständische Interessenvertretung der Autohäuser und Werkstätten in Deutschland. Dem Verband gehören 14 Landesverbände und 38 Fabrikatsvereinigungen an. Mitglieder der jeweiligen Fabrikatsvereinigungen sind die Vertriebs- und/oder Servicepartner der betreffenden Marken. In den Landesverbänden sind wiederum 237 Innungen organisiert, in denen die ca. 38.500 Kfz-Unternehmen (sowohl markengebundene als auch markenungebundene Unternehmen) Mitglied sind. Die deutschen Kfz-Unternehmen beschäftigen 460.000 Mitarbeiter, darunter rund 86.000 Auszubildende.

Der ZDK vertritt die Gesamtinteressen des Kfz-Gewerbes gegenüber Bundestag, Bundesregierung und anderen zentralen Behörden, der Europäischen Union (EU) und nationalen wie auch internationalen Organisationen.

Die Verbandsarbeit umfasst u.a. die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen Kfz-Gewerbe und Industrie sowie wirtschafts-, steuer-, sozial- und verkehrspolitische Themen. Darunter fallen die Mitarbeit an der Gesetzgebung, Einsatz für Händlerschutzbestimmungen, Organisation von Ausbildung und Qualifikation im Kfz-Gewerbe.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Alle für das deutsche Kfz-Gewerbe relevanten Themen.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Der ZDK ist Mitglied im ZDH (Zentralverband Deutsches Handwerk e.V.).

International vertritt CECRA (Conseil Européen du Commerce et de la Réparation Automobiles) die Interessen des europäischen Kfz-Gewerbes, in dem ZDK Mitglied ist (siehe http://www.cecra.org).

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 200 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Zu den Kosten der direkten Lobbyarbeit des ZDK bei EU-Organen werden die Reisekosten und Manntage, die aufgrund dieser Lobbyarbeit entstehen, zusammengefaßt wie auch der CECRA-Mitgliedsbeitrag.

In diesen Kosten sind nicht die durch diese Lobbyarbeit entstehenden Kosten, die im Verbandsgebäude verursacht werden (wie z.B. Verfassen von Stellungnahmen), erfaßt.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.