Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

FEANI

Inschrijvingsnummer in het register 71635694112-37
Inschrijvingsdatum: 3-9-10 11:35:24

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 26-8-14 18:25:31
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 26-8-14 18:19:36


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: FEANI
Acroniem: FEANI
Rechtsvorm: AISBL
Website: http://www.feani.org

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  DIRK BOCHAR
Functie: SECRETARY-GENERAL

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Dirk BOCHAR
Functie: Secretary General

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE  18
1150 BRUSSELS
BELGIË
Telefoon: (+32) 26390391
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: FEANI's aims are :

1/ To affirm the professional identity of the engineers in Europe :

- by ensuring that professional qualifications of engineers of the member countries are acknowledged in Europe and worldwide
- by asserting the status, role and responsibility of engineers in society
- to safeguard and promote the professional interests of engineers and to facilitate their free movement within Europe and worldwide

2/ To strive for a single voice for the engineering profession of Europe, whilst acknowledging its diversity

- in developing a working cooperation with other international organisations concerned with engineering matters
- in representing the engineers of Europe in international organisatins and other decision-making bodies
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Dirk Gaston BOCHAR 20-12-13 18-12-14

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


FEANI's members - the national engineering bodies in 26 European Union member states and a number of other countries (such as Russia, Switzerland, Serbia, Macedonia, Norway and Iceland), have in their respective countries obtained a representative status in fact or, in many cases, in law. This enables FEANI to speak on behalf of the European engineering profession, a quality officially recognised by the European Commission in a declaration dated 10 March 1994, which commends FEANI's EUR-ING designation as an excellent example of self-regulation by a profession.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Trans-Europese netwerken
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
FEANI is a forum of European engineers, who are conscious of their diversity but at the same time eager to speak with one voice.

FEANI was a founding member of the World Federation of Engineering Organizations (WFEO), reaffirming from the outset both its European character and its international interest. It also maintains close links with other European and international associations, such as SEFI, the European Society for Engineering Education.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

FEANI is mainly financed by the annual membershipfees of its 32 members (virtually 98% of total turnover).

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
I do subscribe to the Code of Conduct