Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

FEANI

Identifikační číslo v rejstříku: 71635694112-37
Datum registrace: 03/09/2010 11:35:24

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:44:26
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:44:26
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

FEANI

FEANI

AISBL

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE, 18
1150 BRUSSELS
BELGIE

(+32) 26390391

    Osoba s právní odpovědností

pan  DIRK BOCHAR

SECRETARY-GENERAL

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Dirk BOCHAR

Secretary General

    Cíle a úkoly

FEANI's aims are :

1/ To affirm the professional identity of the engineers in Europe :

- by ensuring that professional qualifications of engineers of the member countries are acknowledged in Europe and worldwide
- by asserting the status, role and responsibility of engineers in society
- to safeguard and promote the professional interests of engineers and to facilitate their free movement within Europe and worldwide

2/ To strive for a single voice for the engineering profession of Europe, whilst acknowledging its diversity

- in developing a working cooperation with other international organisations concerned with engineering matters
- in representing the engineers of Europe in international organisatins and other decision-making bodies

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Mobility, Innovation, Recognition of Professional Qualifications, Free Trade Agreements (Mutual Recognition Agreements)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

FEANI's members - the national engineering bodies in 26 European Union member states and a number of other countries (such as Russia, Switzerland, Serbia, Macedonia, Norway and Iceland), have in their respective countries obtained a representative status in fact or, in many cases, in law. This enables FEANI to speak on behalf of the European engineering profession, a quality officially recognised by the European Commission in a declaration dated 10 March 1994, which commends FEANI's EUR-ING designation as an excellent example of self-regulation by a profession.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1  

1

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Dirk Gaston BOCHAR 18/12/2014 16/12/2015

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

FEANI is a forum of European engineers, who are conscious of their diversity but at the same time eager to speak with one voice.

FEANI was a founding member of the World Federation of Engineering Organizations (WFEO), reaffirming from the outset both its European character and its international interest. It also maintains close links with other European and international associations, such as SEFI, the European Society for Engineering Education.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

FEANI is mainly financed by the annual membershipfees of its 32 members (virtually 98% of total turnover).

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
I do subscribe to the Code of Conduct