Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Safran

Identifikačné číslo v Registri: 71607351368-56
Dátum registrácie: 13/03/2009 16:05:20

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 10/03/2015 17:56:55
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10/03/2015 17:56:55
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 10/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Safran

Société Anonyme

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

boulevard du Général Martial Valin, 2
75724 Cedex 15 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 01 40 60 80 80

Safran Brussels Office Square de Meeus 35
1000 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 2 8939751

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Jean Paul Herteman

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Olivier Horaist

Executive Vice President European Affairs

    Ciele a poslanie

See our website for more.

SAFRAN is a leading international high-technology group operating in the aerospace (propulsion and equipment), defense and security markets.

Safran SA is listed on NYSE Euronext Paris and is part of the CAC40 index.

Operating worldwide, SAFRAN has close to 69,000 employees in 2014 and annual sales of 15,355 billion euros. Through this global presence SAFRAN not only enhances its competitiveness, but also builds industrial and commercial relations with the world’s leading prime contractors and operators, and provides fast, local services to customers around the world.

Main companies of SAFRAN are

Snecma (aircraft and satellite Mocket launcher engines),

Turbomeca (helicopter engines),

Herakles(launchers and missile engines) ,

Techspace Aero (equipment for aircraft and launchers engines),

Messier-Bugatti-Dowty (landing gear and braking systems and services),

Labinal Power Systems (electrical wiring systems, mechanical and electronic engineering),

Aircelle (aircraft engine nacelles),

Hispano-Suiza (power transmissions for aerospace engines),

Sagem (optronics, avionics and electronics solutions) and

Morpho (multibiometric identification systems, smart cards, explosive detection systems).

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Trade: TTIP, UE-Chine, UE-Japon
Conflict Minerals
Trade Secrets
Programme de Recherche H2020
PSDC,
Politique de Sécurité, politique migratoire, PNR
ETS
Directive Droit des Actionnaires
Emploi des jeunes, Apprentissage
Politique Spatiale


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Main topics of interest include (not limitative):

The European framework programme for R&T
Industrial policies
The European space policy and programmes
Security policies and programmes including the Schengen Information System, border control, visas, passports etc.
Air transport policies and programmes; European Aviation Safety Agency's policies, airport security.
Environment protection and climate change policies,
The building of the CSDP.
Trade Policies

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 4   50%: 3  

7

5,5

The European affairs office employs five persons full time and 3 part time managers. They rely on a network of company experts.

Most Safran actors in European affairs are managers whose main function is industrial and who occasionnaly provide their technical expertise in debates or consultations on various topics.

On the other hand, some Safran subsidiaries supply the European institutions , mainly in the field of security (identity, biometry, access badges etc) directly or through a prime contractor.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Marie-Pierre, Jacqueline, Claude POQUIN - BRUNNIN GUYARD DE SAINT CHERON 23/01/2015 20/01/2016
Brice LANÇON 19/12/2014 17/12/2015
Francis COUILLARD 19/12/2014 17/12/2015
Valérie Anne Françoise GUENON 18/12/2014 16/12/2015
Stéphanie, Marie, Sophie, Frédérique GUINARD 19/03/2015 17/03/2016
Olivier, Marie, Philippe HORAIST 15/07/2014 11/07/2015

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Rozpočet
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD)

European Organisation for Security (EOS)

Cercle des Délégués permanents français (CDPF)

Kangaroo Group

Confrontation Europe (Bruxelles)

Business Europe (Bruxelles)

Europe et Défense

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

495 000 €

450 000 €

rapport financier de l'entreprise

18 400 000 €

rapport financier de l'entreprise

The Safran Brussels office represents the group's interest vis a vis the EU institution and NATO. This registration covers only EU related activities.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.