Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Safran

Identifikačné číslo v Registri: 71607351368-56
Dátum registrácie: 13.3.2009 16:05:20

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 4.3.2014 11:59:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28.2.2014 11:02:44


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Safran
Skratka:
Právna forma: Société Anonyme
Internetová stránka: http://www.safran-group.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jean Paul Herteman
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Jacques Cipriano
Funkcia: Senior Vice President European Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: boulevard du Général Martial Valin  2
75724 Cedex 15 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 01 40 60 80 80
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Safran Brussels office
square de Meeûs 38/40
1000 Bruxelles Belgique
Jacques Cipriano, Senior Vice President European Affairs

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: See our website for more.

SAFRAN is a leading international high-technology group operating in the aerospace (propulsion and equipment), defense and security markets.

Safran SA is listed on NYSE Euronext Paris and is part of the CAC40 index.

Operating worldwide, SAFRAN had close to 67,000 employees in 2013 and annual sales of 14.7 billion euros. Through this global presence SAFRAN not only enhances its competitiveness, but also builds industrial and commercial relations with the world’s leading prime contractors and operators, and provides fast, local services to customers around the world.

Main companies of SAFRAN are

Snecma (aircraft and satellite Mocket launcher engines),

Turbomeca (helicopter engines),

Herakles(launchers and missile engines) ,

Techspace Aero (equipment for aircraft and launchers engines),

Messier-Bugatti-Dowty (landing gear and braking systems and services),

Labinal Power Systems (electrical wiring systems, mechanical and electronic engineering),

Aircelle (aircraft engine nacelles),

Hispano-Suiza (power transmissions for aerospace engines),

Sagem (optronics, avionics and electronics solutions) and

Morpho (multibiometric identification systems, smart cards, explosive detection systems).
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 50
Doplňujúce údaje: The European affairs office employs five persons.

Most Safran actors in European affairs are managers whose main function is industrial and who occasionnaly provide their technical expertise in debates or consultations on topics ranging from the effect of volcanic ash on aircraft engines to technologies to reduce CO2 or noise emissions.

On the other hand, some subsidiaries of Safran supply the European institutions , mainly in the field of security (identity, biometry, access badges etc) directly or through a prime contractor.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Valérie Anne Françoise GUENON 17.12.2013 13.12.2014
Brice LANÇON 19.12.2013 17.12.2014
Francis COUILLARD 17.12.2013 13.12.2014
Jacques CIPRIANO 19.2.2014 14.2.2015
Stéphanie, Marie, Sophie, Frédérique GUINARD 7.2.2014 5.2.2015
Olivier, Marie, Philippe HORAIST 15.7.2014 11.7.2015
Marie-Pierre, Jacqueline, Claude POQUIN - BRUNNIN GUYARD DE SAINT CHERON 17.12.2013 13.12.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Main topics of interest include (not limitative):

The European framework programme for R&T
Industrial policies
The European space policy and programmes
Security policies and programmes including the Schengen Information System, border control, visas, passports etc.
Air transport policies and programmes; European Aviation Safety Agency's policies, airport security.
Environment protection and climate change policies,
The building of the CSDP.
Trade Policies

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Rozpočet
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD)

European Organisation for Security (EOS)

Cercle des Délégués permanents français (CDPF)

Kangaroo Group

Confrontation Europe (Bruxelles)

Europe et Défense

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 495 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 450 000 €
Granty: 20 000 000 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The Safran Brussels office represents the group's interest vis a vis the EU institution and NATO. This registration covers only EU related activities.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.