Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

RICCARDO ERNESTO DI VIZIO

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 71545657751-38
Data Reġistrazzjoni: 17/01/2012 18:53:24

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 07/01/2014 17:52:38
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 07/01/2014 17:52:38


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: RICCARDO ERNESTO DI VIZIO
Akronimu: RDV
Statut legali: studio legale
Websajt:

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji legali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  RICCARDO ERNESTO DI VIZIO
Kariga: AVVOCATO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  RICCARDO ERNESTO DI VIZIO
Kariga: Avvocato

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 20 Piazza Guglielmo Marconi 
CASSINO 03043
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39776) 310673
Numru tal-faks: (+39776) 285511
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: •- Supporto ed assistenza per appalti pubblici, pubblicati dalle fonti istituzionali e pubblicate su GUCE serie S e finanziati dai sistemi multilaterali di sviluppo
•- Diffusione di studi, ricerche, paper , draft, statistiche ed euro-information
•- Consulenza sulla legislazione europea, sulle politiche e sui programmi dell’unione Europea di interesse per le imprese
•- Consulenza e formazione sulla legislazione e sulla pratica in tema di appalti europei
•- Promozione ed organizzazione eventi e seminari su questioni di politica europea di interesse per le PMI
•- Assistenza ai gruppi di pressione presso le Istituzioni Comunitarie per la rappresentanza degli interessi legittimi
•- Affiancamento delle imprese nell’ adozione delle strategie di europeizzazione, anche attraverso la costruzione di piani e progetti di comunicazione, di marketing e relazionali, l’implementazione di modelli gestionali di sistema, delle risorse (umane, strumentali ed economico_finanziarie)
•- Promozione ed assistenza di coalition building in ambito extranazionale e per lo scambio di conoscenze tra i diversi soggetti con cui entra in contatto
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Realizzazione e pubblicazione di bandi di gara nell'ambito dell'Unione. Nonchè bandi per Interreg. Banca dati programmi comunitari ed internazionai. Finanziamento progetti internazionali

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 50000  € et < 100000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Link-Europe Ltd

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.